Mi danes. Mi jutri. Mi vsi skupaj.

22.9.2023

ZdruzenjeManager 11
Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager: »Slovenija je pred številnimi resnimi izzivi, ki jih bo treba reševati strateško, povezano in na vseh ravneh družbe. Mi vsi skupaj.« Foto: Jan Čermelj

V poslovnem svetu, ki se nenehno razvija, spreminja in je zadnja leta veliko pogosteje podvržen tudi krizam, je postati uspešen poslovni voditelj, ki mu ljudje sledijo, izjemno zahtevno. Zahteva visoko stopnjo lastne odgovornosti, samozavesti, ambicioznosti in sposobnosti sodelovanja. To so bile tudi ključne ugotovitve delavnic Združenja Manager pred poletjem, na katerih smo se poslovni voditelji in voditeljice s predsednikom Iztokom Seljakom ukvarjali z vprašanjem, kako naprej, in predvsem, kaj lahko za to storimo sami. In so tudi vodilo letošnjega kongresa: Mi danes, mi jutri, mi vsi skupaj.

 

Odgovornost. Ena od ključnih vrednot Združenja Manager in temelj uspešnega voditeljstva. Začrtana tudi v kodeksu našega združenja, v katerem opredeljujemo odgovoren in etičen pristop k vsemu, kar smo in kar počnemo. Tudi s svojo vlogo v združenju, kjer bomo uspešni le na način, da se povezano – mi vsi skupaj – aktivno medsebojno spodbujamo, podpiramo, izobražujemo, vzgajamo mlajše naslednike, ustvarjamo skupne vsebine in odgovorno nastopamo v družbi kot konstruktiven partner državi in njenim institucijam. Odgovornost je temeljni kamen naše verodostojnosti, ko bomo – mi jutri – želeli spremembe v okolju. Prva sprememba moramo zato postati mi sami.

 

Samozavest. Kako lahko povezano razvijamo svoje sposobnosti, znanja in veščine, ki jih potrebujemo, da bomo samozavestno dosegali premike in se uspešno soočali z izzivi, ki jih v našem okolju zagotovo ni malo? Kako v družbi spodbuditi preobrat v ustvarjalnost in iz negativne v pozitivno zavist, ko uspehi drugega ne ogrožajo, temveč so spodbuda, motivacija in celo vir navdiha za vsakega od nas? Odgovore moramo znova poiskati v nas samih, saj moramo kot poslovni voditelji znotraj sebe najti pot, da samozavestno spodbujamo pozitivno motivirano sodelovalno okolje, ki spodbuja kreativni naboj.

 

Ambicioznost. Kako preseči vse to, kar smo in delamo – mi danes, da sami postanemo tisti prvi in vodilni, ki spodbujamo razvoj – mi jutri? Da prispevamo tako k razvoju svoje skupnosti poslovnih voditeljev kot družbe kot celote. Da svoj čas in energijo vlagamo tudi v sodelovanje pri spopadanju z družbenimi izzivi in uveljavljanjem sprememb. Da smo torej mi vsi skupaj tisti, ki smo odgovorna, samozavestna in ambiciozna sprememba, ki jo želimo v svetu.

 

Sodelovanje. Edina prava pot. Kot se je pokazalo ob letošnji naravni katastrofi, ki je v istem trenutku povezala ljudi in podjetja na vseh ravneh. Ni bilo vprašanje, ali in komu pomagati, temveč zgolj, kako hitro in na kakšen način. V sodobnem svetu se vse preveč soočamo s konflikti, ki delijo družbo in upočasnjujejo njen napredek. A pridejo trenutki, ki nas poenotijo in spomnijo na krhkost človeškega obstoja. In hkrati srčno povežejo, ne glede na to, kdo smo in kaj smo, ker na koncu je vsak od nas samo: človek.

 

Slovenija je pred številnimi resnimi izzivi, ki jih bo treba reševati strateško, povezano in na vseh ravneh družbe. Demografska slika nam že kaže zobe, kar danes v podjetjih morda najbolj občutimo z vidika razpoložljivega kadra, še bolj pa je in bo neugodna z vidika finančne stabilnosti pokojninskega in zdravstvenega sistema in dolgotrajne oskrbe. Podatek o rasti BDP za preteklo leto je bil popravljen navzdol. Napovedi o industrijski proizvodnji in naročilih niso spodbudne. Številni izzivi se kažejo v poslabšani uvrstitvi na lestvici mednarodne konkurenčnosti IMD. Samo okrevanje po naravni katastrofi bo za Slovenijo finančno obsežen, dolgotrajen in zahteven proces, a morda je hkrati lahko priložnost, da ustvarimo bolj stabilno in napredno gospodarsko okolje, ki bo dovolj konkurenčno, da bomo lahko zagotavljali razvoj, delovna mesta, ustvarjali višjo dodano vrednost in izboljševali družbeno blaginjo.

 

Mi vsi skupaj. Zato se bomo na Managerskem kongresu zbrali poslovni voditelji in voditeljice, ki se zavedamo, da se moramo tudi sami pri sebi nenehno učiti modrosti, kako nadgraditi svoje zmožnosti dialoga, spodbujanja strpnosti in gradnje mostov med različnimi skupinami. Modrost, ki je več kot le znanje, odgovornost, samozavest in ambicioznost, saj se rodi iz razumevanja, kako vse to uporabiti za ustvarjanje pozitivnih sprememb v vsakdanjem življenju, v naših podjetjih in svetu.