Melvis Haskić in Vasja Hramec: Managerski »decision making«, poslanstvo, odličnost in trajnostno poslovanje v podjetjih – obstaja med njimi povezava?

6.1.2023

Avantpack Foto Ziga Intihar 5297

V teoriji je veliko povedanega o vseh naštetih temah. O tem se pišejo cele knjige in včasih velja pravilo, da imajo trije različni avtorji o tem štiri različna mnenja. Na tem mestu k obilici podatkov nimamo več kaj dosti dodati.

V našem podjetju Avantpack se s teorijo ukvarjamo bolj malo in namesto tega stavimo na praktične aspekte poslovanja in poslovnih procesov. To je na dnevni bazi zelo pomembno, saj se dnevno soočamo s kupom pomembnih vprašanj in poslovnih odločitev kot so: »kako oblikovati poslovno politiko?«, »kako razvijati podjetje?«, »kako širiti posel in zagotoviti rast?«, itd. Pri odločanju o takih vprašanjih se ozremo nazaj k zgoraj naštetim temam – pri sprejemanju glavnih odločitev v podjetju je po našem mnenju ključen dejavnik ravno okoliščina, kako v podjetju dojemamo razloge za obstoj podjetja samega.

Po našem mnenju (kljub množici različnih, včasih navzkrižnih interesov) je glavni razlog za obstoj podjetja, da le-to služi interesom svojih glavnih deležnikov. Pri tem pa deležnike dojemamo širše in mednje štejemo še posebej kupce, zaposlene, lastnike, banke, dobavitelje ter nenazadnje tudi družbeno in naravno okolje.

Ravno v tem smislu pa se ustvarja povezava s trajnostnim poslovanjem – kako naj katerokoli podjetje posluje vzdržno in trajnostno ter uspeva na dolgi rok, brez da izpolnjuje interese vseh zgoraj naštetih deležnikov?

Pri nas verjamemo, da je to ključ do napredka podjetja. Da interese vseh naštetih izpolnjujemo in to v celoti ter z visokim nivojem odličnosti. Ne sprejemamo kompromisov v smislu »saj je v redu«, temveč v vseh naštetih aspektih stremimo k popolnosti. Verjamemo, da kupcu ne bo »v redu«, če dobavimo karkoli manj od perfektne kvalitete ali pa da bo zaposlenim »v redu«, če delovno okolje in delovno razmerje ne bo korektno, ali pa če plače ne bodo izplačane v korektni višini, ali pa ravno na pravi dan. Če nadalje izvajamo to logiko, tudi družbenemu okolju ne bo »v redu«, če podjetje k temu nič ne prispeva in še posebej ne bo »v redu«, če poslovanje podjetja škodi naravnemu okolju.

Z drugimi besedami; zgolj in samo spoštovanje (in to na visokem nivoju!) interesov vseh deležnikov, lahko podjetju zagotovi njegov obstoj in rast na dolgi rok.

Če to razpravo povzamemo: management podjetij ni lahka naloga in nekaterih odločitev ni lahko sprejeti. Včasih se kljub dobrim namenom zadeve ne posrečijo in garancij za dobre rezultate ni, še posebej v časih, ki so turbulentni. Trdno pa smo prepričani, da bodo naše odločitve in naše delo najbolj kvalitetno, če bomo imeli pri svojem delu pred očmi vse zgoraj našteto.

Vsem bralcem želimo veliko sreče, zdravja in poslovnih uspehov v novem letu ter vse dobro.

Team Avantpack d.o.o.

Melvis Haskić in Vasja Hramec, ustanovitelja in direktorja Avantpack ter kandidata za mladega managerja 2022