Melanie Seier Larsen: Uravnoteženost spolov po letu pandemije

22.3.2021

Melanie Seier Larsen10
Melanie Seier Larsen je izvršna direktorica in partnerica pri Boston Consulting Group.

Pandemija covida-19 je korenito in trajno spremenila nekatere ustaljene načine delovanja. Številni trendi, predvsem na področju digitalizacije in fleksibilnih oblik dela, so v tem času doživeli izjemen pospešek. Kljub gospodarski negotovosti, ki jo je povzročila, je pandemija podjetjem prinesla tudi priložnosti za rast, če jih bodo ta le prepoznala in znala izkoristiti.

Nastajajoča nova realnost spodbuja podjetja k transformaciji, v kateri mora imeti pomembno mesto tudi zagotavljanje uravnoteženosti spolov na vodstvenih položajih. Že sam po sebi je dovolj zgovoren podatek, da podjetja z uravnoteženimi upravami in nadzornimi sveti dosegajo boljše poslovne rezultate, tudi v krizah. Ironično pa so prav krize tiste, ki s sabo nosijo največjo grožnjo, da se delež žensk na vodstvenih mestih zniža.

Nedavna raziskava družbe Boston Consulting Group je ugotovila, da je med pandemijo večina žensk poleg poklicnih obveznosti prevzela tudi večji delež gospodinjskega dela in šolanja otrok na daljavo. Posledično približno tretjina žensk z otroki iz Nemčije, Velike Britanije in Italije meni, da so zaradi tega manj učinkovite pri svojem delu, kar lahko negativno vpliva na njihovo kariero.

Med finančno krizo leta 2008 smo že naredili korak nazaj, zato je treba tokrat jasno poudariti, da mora biti uravnoteženost spolov tudi v zdravstveno in gospodarsko zahtevnih časih prioriteta, pandemija pa ne sme biti razlog ali izgovor, da jo potisnemo na stran, ampak dodatna spodbuda, da se zanjo aktivno zavzamemo. Ob nastopu pandemije smo kot družba pokazali, kako hitro se znamo prilagoditi in spremeniti ustaljene prakse. Naj nam to znanje pomaga pri odločnejšem korakanju v smeri uravnotežene zastopanosti spolov na mestih odločanja.

Melanie Seier Larsen, izvršna direktorica in partnerica pri Boston Consulting Group