Mednarodna sekcija v novo leto vstopa z novim predsednikom

23.2.2018
NAC 1437

Na Januarskem srečanju, kjer je potekal tradicionalni letni sprejem managerk in managerjev, je zasedal tudi Upravni odbor Združenja Manager, ki mi je zaupal nalogo vodenja Mednarodne sekcije. Kot naslednik Marie Anselmi, ki je dolga leta uspešno vodila to sekcijo, se zavedam, da postavljanje novih ciljev ne bo lahka naloga. Vesel sem za priložnost, da se spopadem s tem izzivom in upam, da me bodo vsi managerji pri tem podprli.
 
Zlasti v zadnjih mesecih gospodarski podatki za leto 2017 kažejo na pomembnost mednarodne integracije Slovenije. Za državo, ki leži v središču Evrope in je močno odvisna od izvoza, so osebni čezmejni stiki izjemnega pomena za uspešnost gospodarstva. Prav zagotavljanje podpore širšemu mednarodnemu povezovanju predstavlja izhodišče, na katerem bo temeljilo izvajanje novega programa Mednarodne sekcije. Sekcija se upravičeno imenuje »mednarodna« in ne »tuja«. To pomeni, da so vanjo vabljeni tudi slovenski managerji z mednarodnimi izkušnjami, saj lahko veliko pripomorejo k uspešni čezmejni komunikaciji na svojem strokovnem področju. Mednarodna sekcija mora postati kontaktna točka za mednarodno povezovanje in izmenjavo idej za tuje in slovenske managerje z mednarodnimi izkušnjami. Del ustvarjanja vodilnega povezovalnega stičišča predstavlja nadaljevanje ustaljenih pogovorov z veleposlaniki v Sloveniji. 

Hkrati pa se v Mednarodni sekciji zavedamo, da je hitra vključitev v gospodarsko sfero zlasti pomembna za tuje managerje, ki pridejo v Slovenijo le za omejen čas. S svojim prihodom morajo zelo hitro spoznati in razumeti Slovenijo v odkritih in skritih strukturah. To spoznanje predstavlja drugo točko programa Mednarodne sekcije, ki bo pričela s povezovanjem informacij in mreženja za lažje vključevanje mednarodnih managerjev. 

Verjamem, da bomo s skupnimi močmi dosegli večje mednarodno povezovanje in širili ugled Združenja Manager. 

 

Wolfgang Zeike, vodja strateške prodaje pri Rodex d.o.o. in predsednik Mednarodne sekcije Združenja Manager