Marca razpoloženje potrošnikov slabše kot mesec prej

23.3.2021

navzdol6

Kazalnik zaupanja potrošnikov se je v marcu 2021 glede na februar poslabšal za dve odstotni točki. Pri tem je bil za dve odstotni točki nižji tudi od dolgoletnega povprečja, so izračunali na državnem statističnem uradu (Surs).

Med posameznimi kazalniki, vključenimi v kazalnik zaupanja, so se marca poslabšala pričakovanja glede gospodarskih razmer v državi (za šest odstotnih točk), glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za dve odstotni točki) in glede večjih nakupov (za eno odstotno točko). Na drugi strani pa se je kazalnik trenutnega finančnega stanja v gospodinjstvu izboljšal za dve odstotni točki.

Razpoloženje potrošnikov slabše tudi na letni ravni 

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v marcu 2021 nižja tudi glede na marec lani, in sicer za šest odstotnih točk, od povprečja preteklega, pandemičnega leta pa je bila vendarle višja za tri odstotne točke.

Na letni ravni so se poslabšale vse štiri komponente, ki sestavljajo kazalnik: trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za devet odstotnih točk, pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi in pričakovanje glede večjih nakupov za po šest odstotnih točk ter pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu za pet odstotnih točk.

Vir: Delo