Manager leta 2019 je Tomaž Berločnik, predsednik uprave Petrola

26.9.2019

Upravni odbor Združenja Manager je za managerja leta 2019 izbral mag. Tomaža Berločnika, predsednika uprave Petrola. Od leta 2011, ko je prevzel vodenje Petrola, mu je uspelo preobraziti podjetje, ki je danes največje v Sloveniji. Tako Petrol ni več le naftni trgovec, ampak družba prihodnosti, ki postavlja nove trende in poslovne modele na področju energetike in trgovine ter razvija pametne rešitve na področju energetike in mobilnosti. Berločnik je korenito preobrazbo podjetja izvedel z opolnomočenjem zaposlenih, ki med njegovimi najmočnejšimi točkami izpostavljajo vizionarstvo in težnjo k napredku, pogum in odprtost ter predanost in vztrajnost. Pri svojem vodenju v ospredje postavlja najboljšo ekipo, s katero snuje pot do ciljev in posledično do izjemnih poslovnih rezultatov.

V osmih letih 92-odstotno povišanje čistih prihodkov od prodaje

Berločnik je svojo poslovno pot začel že kot študent Fakultete za strojništvo, ko je s prijatelji ustanovil podjetje RVS (Računalništvo v strojništvu). Vodil je podjetji Donit Tesnit in Tesnila TIT ter bil predsednik uprave Istrabenza v času njegove sanacije. Ko je leta 2011 prišel v Petrol, je želel dobro poslovanje nadgraditi. Zavedal se je, da se bodo razmere na trgu spremenile in da bo za ohranitev konkurenčnosti potrebno družbo prestrukturirati, za kar je navdušil tudi svojo ekipo. V svojem drugem mandatu se je lotil uresničevanja nove strategije, ki že žanje rekordne finančne rezultate.

Leto 2018 je bilo najboljše poslovno leto v zgodovini Petrola. Skupina je imela 5,4 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 20 odstotkov več kot leto prej in kar 92 odstotkov več kot leta 2010. Lani so 50 odstotkov prodaje proizvodov iz nafte ustvarili v Sloveniji, 28 odstotkov na trgih Evropske unije in 22 odstotkov na trgu JV Evrope. V prvem trimesečju 2019 so postavili nov rekord, saj so imeli 1,4 milijarde čistih prihodkov, kar je 19 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

V letu 2018 so imeli tudi za 13 odstotkov višji čisti poslovni izid v višini 91,8 milijona evrov, EBITDA je bila 171,5 milijona evrov, dodana vrednost na zaposlenega pa 63.800 evrov, kar je 43 odstotkov več od povprečja slovenskega gospodarstva.

Plače za skoraj tretjino višje od slovenske povprečne bruto plače

Skupina Petrol je imela konec lanskega leta 4.857 zaposlenih, od tega 33 odstotkov v tujini. Zaposleni v Sloveniji so imeli v povprečju za 26 odstotkov višjo bruto plačo od slovenske povprečne bruto plače. V podjetju imajo vzpostavljen tudi sistem razvoja kadrov in poslovno akademijo za usposabljanje mladih obetavnih kadrov, izvajajo coachinge in programe mentoriranja ter imajo mrežo internih ambasadorjev. Lani se je vsak zaposleni povprečno izobraževal 26 pedagoških ur, imajo pa tudi program spodbujanja zdravja zaposlenih ter so družini in starejšim prijazno podjetje.

Sodelavci ga opisujejo kot vizionarskega, karizmatičnega in odprtega

Organizacijska kultura, ki jo je v Petrolu uvedel Berločnik, temelji na zaupanju, prevzemanju odgovornosti in sodelovanju ter je stabilna in sploščena. Pod njegovim vodstvom se je povečalo zadovoljstvo zaposlenih in znižal delež aktivno nezavzetih. Kako pomembna je organizacijska klima, priča tudi dejstvo, da imajo direktorji in vodje med poslovnimi cilji delež ocene, ki je vezan na organizacijsko klimo v njihovi enoti.

Zaposleni so z Berločnikovim prihodom dobili tudi večja pooblastila. Podjetje, v katerem je več kot 5.000 zaposlenih, je zato bolj agilno, sprejemanje odločitev pa dosti hitrejše. Ob tem je Berločnik spremenil odnos do napak v podjetju, saj, kot pravi, brez napak ni novih idej in inovativnosti, posledično pa tudi ni razvoja in rasti podjetja.

Njegovi najožji sodelavci ga opisujejo kot vizionarskega, karizmatičnega in odprtega, predvsem pa cenijo njegovo zaupanje ter da se je znal odpovedati moči in opolnomočiti druge. Med njegovimi najmočnejšimi točkami izpostavljajo tudi zavezanost, kompetentno delo – ki se kaže v učinkovitem postavljanju prioritet – in težnjo k napredku. Te vodstvene veščine se kažejo v njegovi predanosti, vztrajnosti in ohranjanju pozitivnega stališča, prav tako je usmerjen k učenju in konstruktivnemu sprejemanju kritike. Je tudi bolj karizmatičen od večine vodij, ko so ga v 360°analizi primerjali s 40.000 managerji.

Med najboljšimi v regiji z investicijami prek 500 milijonov

Berločnik je tudi ambiciozen in želi s Petrolom do leta 2022 postati pomemben regijski 'igralec' na treh ključnih področjih: v energetiki, mobilnosti in trgovini. To bodo dosegli z inovacijami in digitalnimi rešitvami ter partnerstvi in prevzemi. Lani so odkupili večinske oziroma 100-odstotne deleže družb: mBills, Megaenergija, Ekoen, Ekoen S. in Zagorski Metalac.

Za uresničitev teh ciljev bodo investirali čez 500 milijonov evrov, od tega kar polovico v energetiko in trajnostno mobilnost, saj se zavedajo pomena trajnostnega razvoja in odgovornosti, ki jo imamo do planeta in zanamcev. Lani so za investicije namenili 86,5 milijona evrov – med drugim tudi v nove bencinske servise. Petrol jih je imel konec marca že 505, od tega 319 v Sloveniji, s čimer ima 57-odstotni tržni delež. Za raziskave in razvoj je lani namenil 6,6 milijona evrov. Kako pomemben je razvoj novih produktov, kaže tudi rezultat, da so lani 22 odstotkov vseh prihodkov ustvarili s produkti, ki so jih razvili v zadnjih treh letih.

Krepijo odgovornost in vračajo družbi

V Petrolu se zavedajo tudi svoje družbene odgovornosti. Spodbujajo dobrodelne akcije in prostovoljstvo. V akciji Postani Petrolov Božiček so zaposleni lani obdarili 300 otrok iz socialno ogroženih družin. Skupina je lani prispevala 2,5 milijona evrov za donacije, pokroviteljstva in pomoč drugim. Petrol je pokrovitelj slovenske olimpijske reprezentance in športa mladih, pokrovitelj smučarske, nogometne, košarkarske, gimnastične in teniške reprezentance, podpira tudi posamezne klube in je osebni pokrovitelji najbolj prepoznavnih in perspektivnih športnikov. Ob tem sponzorira športne, strokovne in kulturne dogodke ter sodeluje s Festivalom Ljubljana, Festivalom Lent in Cankarjevim domom.

Tudi Berločnik je vpet v širše družbeno okolje. Je predsednik košarkarskega kluba Cedevita Olimpija Ljubljana, član Sveta Ekonomske fakultete v Ljubljani in mentor programa CEED, ki mladim podjetnikom omogoča lažji vstop v poslovni svet. Z Ekonomsko fakulteto sodeluje tudi kot strateški partner in prenaša svoje znanje ter izkušnje na študente. Za svoje dosežke je prejel tudi številna priznanja. Leta 2007 je postal mladi manager leta, v letu 2013 je prejel nagrado Primus za izjemno odličnost v komuniciranju in prispevek k razvoju komunikacijske stroke, leta 2017 pa nagrado za globalno prodornost slovenskega inženirstva – priznanje Akademije strojništva.

O priznanju Manager leta

Priznanje Manager leta je eno od najbolj prestižnih priznanj na področju managementa v slovenskem prostoru. Z njim nagrajujemo vodilne slovenske managerke in managerje za njihove izjemne poslovne dosežke v podjetjih, ki jih vodijo. Njihove zgodbe so temelj, na katerem gradimo ugled managementa. Njihovi vzponi in padci so navdih in spodbuda ostalim managerkam in managerjem na njihovi poti med najboljše.

Člani komisije za izbor prejemnika priznanja Manager leta 2019 so bili: Andrej Božič (predsednik komisije), Tjaša Kolenc Filipčič, Aleša Mižigoj, Sebastijan Piskar, Melanie Seier Larsen, Saša Mrak in Aleksander Zalaznik.