Maja Lotrič: Ko prihodnost spregovori o sedanjosti

27.8.2020
Maja Lotric portret 82
Maja Lotrič, mag.
solastnica in predstavnica druge generacije družinskega podjetja LOTRIČ Meroslovje

Kakšno podjetje si želimo bodoči upravljalci je vprašanje, na katerega bomo skušali odgovoriti na letošnjem Managerskem kongresu. Vsekakor si želimo, da bomo upravljali podjetje, ki ima na voljo vire za nadaljnji razvoj. Ko govorimo o virih, najpogosteje pomislimo na finančni vidik, ki stoji takoj za zaposlenimi. V zadnjih nekaj mesecih smo priča številnim spremembam in posledično vse večji digitalizaciji procesov ter novim strategijam. Res je, da se bodo trenutne razmere končale, spremembe pa bodo ostale in postale del nas.

Kaj pa se zgodi, ko ugotovimo, da vsem ne moremo zagotoviti dela od doma? Kaj se zgodi, ko jim v krizi (ali v obdobju po njej) ne uspemo zagotoviti osemurnega delovnika?

Če smo se pred nekaj leti zgolj spogledovali z idejo o skrajšanem delovnem času, bomo slej kot prej ugotovili, da ga potrebujemo. Potrebujemo zaposlitveno politiko, ki bo dopuščala možnost ohranitve in nadaljnje zaposlitve strokovnjakov. Še več, tudi plačilo mora biti takšno, da jih lahko obdržimo. Stabilna delovna mesta so eden izmed ključnih kazalnikov uspeha trajnostnih podjetij. Ta lahko zagotavljamo skozi redne in dolgoročno sklenjene pogodbe o zaposlitvah. Vse skupaj se namreč navezuje na nadaljnjo potrošnjo vsakega izmed nas. V kolikor imamo stabilno zaposlitev, pošten prihodek in zaupanje v prihodnost, smo pripravljeni tudi investirati. Tako vsi skupaj vplivamo na pozitivno klimo potrošnje.

In za zaključek. Vsaka generacija voditeljev strmi k napredku. To nas ohranja agilne, odprte za nove priložnosti, mogoče celo za spremembo poslovnega modela. Z informacijami in znanji postajamo boljši in bolj razumevajoč poslovni partner, zaposlovalec in nenazadnje tudi boljši človek.

Vsem nam želim, da bo napredek tista konstanta, ki združuje tako starejše kot mlajše generacije.

Maja Lotrič, mag.
solastnica in predstavnica druge generacije družinskega podjetja LOTRIČ Meroslovje