mag. Tina Štrukelj - ESG: Edinstvena Smer Gospodarstva

28.4.2023

JS 281

20 % nalog zavzema 80 % najpomembnejših opravil. In 80 % nalog zavzema le 20% pomembnosti. Večina ljudi opravlja teh 80 % nalog. Zato vidimo ljudi, ki ves čas nekaj delajo, a bolj malo naredijo.
Brian Tracy: Pojej živo žabo

Otrok naj bo priden. Ljudje moramo biti pravični. Podjetje naj bo trajnostno naravnano.

Pravniki govorimo o pravnih standardih, ko gre za pojme, katerih vsebina ni popolnoma določena in se napolni šele s konkretnim primerom. In tako je bilo tudi s pojmom trajnostnosti in ESG. Razumemo ju kot nekaj pozitivnega, nismo pa morda prepričani, kako enoznačno natančno ju doseči.

Zdrava logika: najmanj obremenjujoče in hkrati najbolj učinkovito
V zadnjem času poslovno okolje postaja vse bolj regulirano tudi na področju trajnostnega razvoja. V veljavo vstopa zakonodaja in regulativa, ki korenito posega v poslovanje gospodarskih družb na področjih okolja, odnosov z deležniki in tudi etičnega, transparentnega in odgovornega upravljanja. In tudi tisti, ki morda do tega trenutka niso razmišljali o trajnostnem razvoju podjetja, iz takšnih ali drugačnih vzgibov razmišljajo tudi o tej smeri.

Po naših izkušnjah je najtežje v poplavi informacij razbrati, kako si začrtati to pot na način, ki bo najmanj obremenjujoč in obenem najbolj učinkovit. Direktiva glede poročanja podjetij o trajnostnosti, ki je stopila v veljavo v letošnjem letu, je vsekakor eden izmed vzgibov. Kljub prisilni naravi podjetja poročanje lahko izkoristijo v svojo korist, saj skupaj s standardi poročanja, katerih sprejem se pričakuje v kratkem, predstavlja nek obvezen okvir oz. standard trajnostnosti, na katerega se lahko oprejo.

Cilj, čas, fokus na bistveno, merjenje, transparentnost
Ne obstaja eno samo ali enoznačno pravilo, kako postopati in kako uveljaviti trajnostnost v podjetje. Gre za obsežno tematiko in hkrati za edinstveno smer posameznega podjetja, kot je edinstven tudi vsak poslovni model. Lahko pa izpostavimo nekatere ključne skupne poudarke.

Cilji in čas zanje: v tem trenutku (še) ni potrebno biti na cilju, potrebno ga je najprej sploh jasno opredeliti. Zato naj bo vaša pot strukturirana v korake – jasno opredeljene časovno in s cilji. Zadostna količina časa je vsekakor eden izmed ključnih izzivov.

Osnovna ocena stanja in aktivnosti podjetja na področju trajnostnih vsebin je osnova in dober temelj za nadaljnjo gradnjo. Pot k trajnostni preobrazbi naj ne bo zapletena, potrebno pa je odstreti vse vidike, da lahko podjetje izbere najbolj primerno pot trajnostnega razvoja družbe.

Podjetja naj se pri tem poslužujejo verodostojnih izračunov, ker zgolj tisto, kar merimo, lahko tudi upravljamo. Naj bodo kredibilni izračuni, zastavljeni po preverljivih in priznanih metodologijah osnova tako za trajnostne strategije in cilje kot tudi za poročanje.

Dobro je imeti fokus in upoštevati Paretovo 80/20 pravilo: izluščite bistvene trajnostne aktivnost za vaše podjetje, dajte prednost najpomembnejšim – zato pri upravljanju trajnostnosti kot orodje uporabljamo matriko (dvojne) bistvenosti.

Pri svojem trajnostnem delovanju bodite transparentni. Zahteve obveznega poročanja na področju trajnostnosti zahtevajo obvladovanje podatkov in njihovo sledenje tako za velika podjetja, kot v verigi (počasi) tudi za vsa manjša podjetja. Bistveno je, da bodo podjetja znala obvladovati svoje podatke, da bodo transparentna in verodostojna v svojih izjavah.

Vse se začne s prvim korakom. Naj bo ta odločen in nadaljnji koraki v Edinstveno Smer Gospodarstva bodo jasnejši in lažji.

mag. Tina Štrukelj, direktorica Infinite Pure Solutions