Luka Podlogar: Ambicioznost kot ključ do uspeha posameznika, podjetij in Slovenije

7.6.2024

Luka foto Barbara Zajc2
Luka Podlogar, predsednik uprave NLB Skladi in član ene od delovnih skupin gibanja Podvig: »Ambiciozni posamezniki so tisti, ki iščejo nove poti, postavljajo drzne cilje in se ne bojijo niti izzivov, ki se zdijo na prvi pogled nedosegljivi. Takšni ljudje so srce inovacij, ki poganjajo rast podjetja in mu omogočajo, da ostane konkurenčno na globalnem trgu.« Foto Barbara Zajc

V sodobnem poslovnem svetu, kjer se tekmovalnost in hitro spreminjajoči se trgi združujejo, postaja ambicioznost ena ključnih vrednot, ki jo moramo negovati tako v naših podjetjih kot širši družbi. Ambicioznost kot gonilna sila inovacij in napredka namreč ne prinaša le osebnega zadovoljstva in uspeha, temveč igra tudi ključno vlogo pri oblikovanju prihodnosti našega gospodarskega in družbenega okolja.

Ambiciozni posamezniki so tisti, ki iščejo nove poti, postavljajo drzne cilje in se ne bojijo niti izzivov, ki se zdijo na prvi pogled nedosegljivi. Takšni ljudje so srce inovacij, ki poganjajo rast podjetja in mu omogočajo, da ostane konkurenčno na globalnem trgu. Vendar pa ambicioznost ni pomembna le za podjetja. Tudi širši družbi prinaša pomembne koristi, saj spodbuja gospodarsko rast, ustvarjanje novih delovnih mest, višjo dodano vrednost in s tem izboljšanje življenjskega standarda.

Po športnih rezultatih sodeč smo Slovenci izjemno ambiciozen narod. Kljub majhnosti naše domovine dosegamo vrhunske rezultate na svetovni ravni. Naši športniki blestijo v različnih disciplinah, od zimskih športov do kolesarstva, od individualnih do kolektivnih, kar je za tako majhno državo še posebej fascinantno. Ti športni uspehi niso zgolj plod talenta, temveč predvsem neomajne ambicioznosti, trdega dela, strasti in predanosti. Slovenija je s svojim športnim duhom postala vzor številnim precej večjim državam, pri tem kako lahko majhna nacija doseže velike stvari v globalnem kontekstu.

A ko se odmaknemo iz sveta športa, se zdi, da nam včasih v Sloveniji ambicioznosti nekoliko primanjkuje. Razloge za to bi lahko morebiti iskali v našemu izobraževalnemu sistemu, saj je ambicioznost vrednota, ki jo moramo negovati od zgodnjega otroštva naprej. Izobraževalni sistem pa mora spodbujati radovednost, ustvarjalnost in vztrajnost, saj so to ključni dejavniki za razvoj ambicioznih posameznikov. Podobno morajo tudi podjetja ustvarjati okolje, kjer so zaposleni motivirani in stimulirani, da sanjajo veliko in si prizadevajo za dosego svojih ciljev. Za to pa je potreben predvsem ambiciozen management z dobrimi vodstvenimi veščinami.

Skupaj z Bojano, Veroniko in Mitjem čutimo, da je potrebno slovenskemu managerskemu okolju pri tem malo pomagati. V okviru Podviga smo se domislili projekta, kjer izkoriščamo neverjetno široko znanje in izkušnje nas samih – slovenskih managerk in managerjev – z namenom, da sami sebi pomagamo k višji ambicioznosti. Vsak od nas se je občasno verjetno že kdaj počutil, da nam pri delu in v osebnem življenju manjka poguma, odločnosti in tistega pozitivnega nemira, ki se ga spominjamo iz mladosti, ko smo začenjali svojo karierno pot. Namen projekta Veriga ambicioznosti je povezati člane Združenja Manager v pare, kjer bomo hkrati delovali kot prijatelji, coach-i in kot hudičevi odvetniki našim coachee-jem, z namenom odpiranja novih perspektiv, definiranja izzivov in vračanja pozitivnega nemira v naša profesionalna in osebna življenja. S tem bomo v okviru managerskega sveta uspeli dvigniti ambicioznost posameznikov pri samih koreninah, na individualni osnovi, in prispevali k dvigu ambicioznosti, k ustvarjanja ambicioznega, pozitivnega delovnega okolja v slovenskih podjetjih, kjer člani Združenja Manager delujemo.

Vabim vas, da se projektu pridružite in se povežete v pare, ki tvorijo močno Verigo ambicioznosti. Več kot nas bo, večji preboj lahko skupaj dosežemo. Sistem verige ambicioznosti smo z Bojano, Veroniko in Mitjem tudi sami preizkusili– verjemite mi, da lahko z nedolžnimi pogovori med managerji dosežemo transformativne rezultate. Ključnega pomena je, da ambicioznost kot vrednoto cenimo in negujemo, tako v naših poslovnih okoljih kot tudi v družbi na splošno. Ambicioznost je tista gonilna sila, ki nas vodi k boljšemu jutri, k ustvarjanju podjetij in družbe, ki se ne bojijo sanjati velikih stvari in jih tudi uresničiti.

Skenirajte QR kodo in se prijavite – poleteli boste na Luno in ne bo vam žal.

Luka Podlogar, predsednik uprave NLB Skladi in član ene od delovnih skupin gibanja Podvig