Lucija Sajevec: Mladi/a manager/ka - superjunak/inja?

8.10.2021

Lucija Sajevec10
Lucija Sajevec: "Pogumno s predlogi, nominacijami in idejami za mladega/o managerja/ko 2021."

"Kakšen je voditelj sodobnega časa? Kaj ga odlikuje? Kakšno sled pušča? Kdo je tisti, ki s svojim vodenjem pušča pečat in je hkrati vzor?

Zelo pogosta vprašanja in odgovori vredni bogastva vsakemu svetovalcu, ki bi nanje lahko odgovoril.

Tudi v komisiji za priznanje Mladi/a manager/ka smo iskali odgovore nanje, predvsem zato, da bi nam lahko nov/a prejemnik/ica priznanja postregel/la z odgovori oziroma usmeritvami. Da bi bil/a zgled in navdih za prihajajoče leto in dlje. Ker pa živimo v času hitrih sprememb in nenehnega prilagajanja, smo s super ekipo znotraj sekcije mladih managerjev in delovne skupine skušali narediti korak dlje pri kriterijih izbora, pogledati, kako z izborom dodatno motivirati vse nas k pomembnim temam današnjega časa. Zato smo za prihajajoči izbor nekoliko prilagodili izbirni postopek. V tristopenjski izbor smo dodali osebne intervjuje s kandidati in kandidatkami, ki bodo opravljeni že pred izborom treh finalistov/k, v samo ocenjevanje pa kriterije trajnostnega pogleda organizacije in posameznika, etična merila, presojo zahtevnosti vodenja ter presojo kandidatovega soustvarjanja zglednega delovnega okolja, ki omogoča dobrobit zaposlenih.

Čeprav se sliši precej kompleksno, ne iščemo osebe z nadnaravnimi močmi. Iščemo osebo, ki je najprej ČLOVEK. S svojim osebnimi vrednotami, ki sovpadajo z vrednotami organizacije, ki jo vodi, poslanstvom in energijo. Pa tudi s kakšnim področjem, ki še terja izboljšave. V tem času je pomembna odprtost, zavedanje in sprejemanje drugačnosti in vsega tistega, kar nas dopolnjuje in tako dela močnejše, hitrejše, boljše. Kot skupnost bomo zmagali takrat, ko bomo presegli medsebojno tekmovanje in raje iskali sinergije ter točke, kjer se lahko dopolnjujemo, sodelujemo. To pa lahko dosežemo šele po tem, ko se spoznamo.

Kdo med nami, drage kolegice in dragi kolegi, je zgled in navdih? Kdo je v zadnjih letih naredil preboj, ki naj bo inspiracija za nadaljnje delo nam vsem? Kdo je lahko mlada managerka ali mladi manager, ki bo nasledil Žigo Hienga? Prosim, pogumno s predlogi, nominacijami in idejami, da bomo lahko po 10. oktobru, ko se zbiranje prijav zaključi, imeli veliko možnosti spoznavanja novih kolegov, njihovih zgodb, praks in od njih črpali navdih. Obljubljamo, da jih ne bomo zadrževali le zase …"

Lucija Sajevec, predsednica komisije za priznanje Mladi/a manager/ka