Letna stopnja inflacije junija pri 6,9 odstotka

30.6.2023
inflacija2
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin (Foto: SURS)

Na letni ravni smo imeli 6,9-odstotno inflacijo, medtem ko je bila ta v istem mesecu prejšnjega leta 10,4-odstotna.

Cene blaga so se v povprečju zvišale za 6,2 %, cene storitev pa za 8,4 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 7,0 %, poltrajno blago za 5,6 % in trajno blago za 3,5 %.

Največ, 2 odstotni točki, so k inflaciji prispevale cene hrane. Zvišale so se za 12,1 %. Sledile so podražitve iz skupine rekreacija in kultura (za 8,5 %), dodale so 0,9 odstotne točke. V tej skupini so izstopale višje cene počitniških paketov (za 7,5 %) ter rekreacijskih in športnih storitev (za 13,1 %). Izdelki in storitve iz skupine zdravstvo so bili dražji za 13,3 % in so inflacijo dvignili za 0,7 odstotne točke. Po 0,6 odstotne točke so prispevale še podražitve stanovanjske in gospodinjske opreme ter tekočega vzdrževanja stanovanj (za 8,1 %), restavracij in hotelov (za 8,9 %) ter raznovrstnega blaga in storitev (za 7,5 %). 

Po drugi strani so se v letu dni najopazneje pocenili naftni derivati in inflacijo ublažili za 1,0 odstotne točke; cene goriv in maziv za osebna vozila so bile nižje za 11,8 %, tekočih goriv za 30,6 %.

V primerjavi s prejšnjim mesecem so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 1,4 %.

Ob vrnitvi na višjo davčno stopnjo (stopnja DDV je znova 22 %) so se podražili električna energija, plin in druga goriva. Cene električne in toplotne energije so se dvignile za 11,4 %, plina za 7,9 % in trdnih goriv za 5,1 %; njihov prispevek k mesečni inflaciji je bil 0,7 odstotne točke. 0,5 odstotne točke so dodale podražitve počitniških paketov (za 11,6 %), 0,2 odstotne točke izdelki in storitve iz skupine zdravstvo (za 2,9 %), po 0,1 odstotne točke pa še gospodinjsko pohištvo (za 1,8 %) ter višje cene v restavracijah in hotelih (za 1,1 %).

Cene hrane so upadle za 0,7 % in mesečno inflacijo znižale za 0,1 odstotne točke. Za prav toliko, 0,1 odstotne točke, so inflacijo ublažile vse preostale junijske pocenitve.

Več: SURS