Andrej Božič: Le s trajnostnimi standardi bomo lahko krepili odpornost

3.7.2020
Andrej Bozic3
Andrej Božič

Za varnost v svetu, ki ga narekujejo pogoji kompleksnega in soodvisnega sveta, sta bolj kot kadarkoli ključni organizacijska in voditeljska odpornost. Kriza covid-19 nas je ujela nepripravljene in bila opozorilo, a hkrati priložnost za premislek, diagnostiko pogojev sodobnega poslovanja ter spodbuda za izgradnjo človeku, družbi in okolju prijaznih sistemov in odnosov. Nove globalne realnosti so Slovenijo ujele nepripravljeno, a hkrati dovolj odporno, da smo relativno hitro odreagirali. Pri tem so nas podprli zdravstveni in socialni sistem države blaginje ter predvsem močno zasidrana kolektivna zavest in solidarno delovanje ljudi.

Kako naprej? Potrebno bo veliko več kot zgolj reagiranje. Zbrati moramo pogum in znanje, da začnemo dolgoročne investicije aktivno usmerjati v izgradnjo takšnih sistemov in odnosov, ki bodo naslavljali potrebe skupnosti in okolja ter temeljili na skupnih vrednotah. Tukaj ima Slovenija izjemno priložnost. Smo majhno, visoko izobraženo gospodarstvo, z izjemnimi naravnimi potenciali in kolektivno družbeno zavestjo. Imamo idealne pogoje za družbeno-ekonomski eksperiment trajnostne prihodnosti. Zgledov trajnostnega razvoja doma in v svetu ne manjka, naša odločitev je, katerim bomo sledili, kaj bomo podpirali in kako jih bomo udejanjali. Odločitev o prihodnosti, je odločitev o tem, katere družbeno-ekonomske priložnosti želimo graditi, na kakšnih vrednotah bomo iskali družbeni konsenz in prav zares – kakšno dediščino želimo zapustiti prihodnjim generacijam. Ključna kompetenca vodij prihodnosti bo voditi v negotovosti in visoki soodvisnosti. Za to potrebujemo načelni konsenz, jasne standarde in zavedanje, da tukaj zmoremo in smo lahko dosti bolj ambiciozni od kratkoročnih (populističnih) reakcij.

Izjemno me veseli, da v letošnjem letu celostni standardi trajnostnega poslovanja vstopajo pod žaromete na glavni oder izbora Manager leta 2020. Verjamem, da se je pobuda, ki smo jo začeli pred časom, realizirala ravno v pravem času, saj imamo vsi, bolj kot kadarkoli, neposredno izkušnjo posledic neodpornih sistemov. Brez trajnostnih standardov ne moremo pričakovati odpornosti in brez te bomo postavljali v ne-varnost naše poslovanje in, kar je še bolj pomembno, prihodnje generacije.

Zato velja poziv – delujmo od tukaj naprej, povratka nazaj ni.

Andrej Božič, podpredsednik Združenja Manager in svetovalec za izboljšavo poslovanja v BB Consulting