Lanski izvoz za dva, uvoz pa šest odstotkov nižji kot 2019

9.2.2021

farmacija2

Slovenija je v pandemičnem letu 2020 izvozila za 32,9 milijarde evrov blaga, uvozila pa ga je za 32 milijard. Pokritost uvoza z izvozom je bila 102,7-odstotna, presežek v blagovni menjavi s tujino pa je v tem obdobju znašal 900 milijonov evrov in je bil drugi največji v zadnjih desetih letih, ugotavljajo na državnem statističnem uradu (Surs).

Vrednosti obeh, tako izvoza kot uvoza, sta bili nižji kot v letu 2019. Za blagovno menjavo v letu 2020 je bilo značilno, da je izvoz glede na leto 2019 upadel manj kot uvoz. Izvoz je bil namreč za dva, uvoz pa za šest odstotkov nižji kot v 2019. Izvoz se je zmanjšal predvsem zaradi upada trgovanja z državami članicami EU, medtem ko se je vrednost trgovanja z državami nečlanicami celo povečala.

Med glavnimi trgovinskimi partnericami se je lani najbolj povečal izvoz v Nemčijo in Švico, medtem ko se je v Italijo in Francijo zmanjšal. Vrednostno se je najbolj povečal izvoz blaga iz skupine proizvodov medicinski in farmacevtski proizvodi, ki je tudi sicer največ prispeval k skupni vrednosti izvoza. Največji delež k celotnemu izvozu v letu 2020 so poleg njih prispevali še proizvodi iz skupine cestna vozila.

Uvoz se je prav tako zmanjšal zaradi upada trgovanja z državami članicami EU, medtem ko se je, podobno kot pri izvozu, trgovanje z državami nečlanicami okrepilo. Med glavnimi trgovinskimi partnericami se je najbolj okrepil uvoz iz Švice in Kitajske, medtem ko se je uvoz iz Avstrije, Italije in Hrvaške zmanjšal glede na leto 2019. K skupnemu uvozu je tudi tu vrednostno največ prispeval uvoz proizvodov iz skupine medicinski in farmacevtski proizvodi, katerim, podobno kot pri izvozu, sledijo proizvodi iz skupine cestna vozila, še izpostavljajo na Sursu.

Vir: Delo