Lani nekaj več spolne uravnoteženosti v vodstvu podjetij

3.2.2022

gender equality4

Stanje na področju spolne uravnoteženosti v vodstvu 56 državnih in borznih podjetij, ki jih v okviru pobude 40/33/2026 spremljata Združenje nadzornikov Slovenije in družba Deloitte Slovenija, se je v 2021 nekoliko izboljšalo, so sporočili iz združenja. Je bilo pa stanje slabše pri imenovanjih novih članov nadzornih svetov, ki jih je predlagal SDH.

Cilj pobude je, da bi vsako od 56 podjetij do 2026 ohranilo ali doseglo dva cilja - 40-odstotno zastopanost manj zastopanega spola (običajno so to ženske) v nadzornih svetih, in 33-odstotno v nadzornih svetih in upravah skupaj.

Ob koncu 2021 je po ugotovitvah obeh avtorjev pobude 18 družb od 56, torej 32 odstotkov, dosegalo ciljno spolno zastopanost, kar je šest družb več kot v enakem obdobju leto pred tem. 38 družb ali 68 odstotkov pa jih ciljne zastopanosti ne dosega. Leto pred tem jih je bilo 44. Med temi je 11 družb brez vsakršne spolne raznolikosti v vodstvenih organih. Deset jih ima tako v sestavi samo moške, ena pa same ženske.

V 2021 se je stanje glede zastopanosti žensk med novoimenovanimi člani nadzornih svetov, teh je bilo 11,4 odstotka, glede na 2020 občutno poslabšalo. Predlani jih je bilo namreč 21,9 odstotka. Pri tem je SDH z nasprotnimi predlogi na primer imenoval tudi tri moške namesto skupščini predlaganih kandidatk za člane nadzornih svetov.

Več: STA