Kristina Kočet Hudrap in Martina Anderlič o odgovornosti in sodelovanju: Magičen preplet odgovornosti in sodelovanja

5.1.2024

Kristina Kocet Hudrap
Kristina Kočet Hudrap: »Z Martino sva vzpostavili dinamiko vodenja, ki odseva sodoben pristop – združevanje različnih vlog in talentov v skupno moč vodenja.«

Martina Anderlic
Martina Anderlič: »Harmonija vlog je ključnega pomena, saj omogoča, da naše podjetje raste na trdnih temeljih, hkrati pa ohranja gibčnost, potrebno za inovacije in hitro odzivnost na mednarodnem trgu.«

Živimo v času, ko se mejniki uspeha ne postavljajo več na individualnih dosežkih, temveč na moči, ki jo pridobimo s skupnimi prizadevanji. V vodstvenih vlogah smo pogosto soočeni z izzivom: kako biti hkrati učinkovit in inovativen, ne da bi žrtvoval etične standarde in odgovornost.

Kristina K. Hudrap: »V skupnem vodstvu podjetja Tiko Pro sva z Martino vzpostavili dinamiko vodenja, ki odseva sodoben pristop k poslovnemu vodenju – združevanje različnih vlog in talentov v skupno moč vodenja. Kot 'producer' in 'entrepreneur' se osredotočam na generiranje idej in priložnosti, ki presegajo obstoječe paradigme, medtem ko Martina v vlogi 'administratorja' in 'integratorja' zagotavlja, da te ideje dobijo strukturo in se učinkovito realizirajo in so pripravljene za uspeh.«

Martina Anderlič: »Najin pristop vodenja se osredotoča na komplementarnost – razumevanje, da so najine različne sposobnosti in vloge pravzaprav najine največje prednosti. Skozi to zrcalo raznolikosti vidiva jasnejšo sliko tega, kako lahko pristopi, ki se zdijo na prvi pogled nasprotujoči, skupaj ustvarijo sinergijo, ki je večja od vsote njenih delov. Ta harmonija vlog je ključnega pomena, saj omogoča, da naše podjetje raste na trdnih temeljih, hkrati pa ohranja gibčnost, potrebno za inovacije in hitro odzivnost na mednarodnem trgu.«

Vsaka od naju ima torej jasno vlogo, ki ni statična, najino dopolnjevanje pa se odraža v vodenju, v katerem bolj kot besede štejejo dejanja. Ne nazadnje je že Peter Drucker, priznani guru za poslovni uspeh, poudaril: »Pravilno vodenje pomeni, da prevzameš odgovornost za svoja dejanja in dejanja svojih podrejenih.« Združevanje teh prizadevanj v skupen cilj postavlja podjetje na pot trajnostnega uspeha, kjer je odgovornost temelj, na katerem rastejo in cvetijo inovacije. Poleg tega si podjetje, ki spodbuja kulturo odgovornosti, zagotavlja lojalnost zaposlenih in zaupanje strank, kar je ključnega pomena za dolgoročni uspeh.

Obe tudi deliva mnenje, da v današnjem poslovnem svetu ni prostora za ego, je le prostor za sodelovanje in medsebojno dopolnjevanje. Sodelovanje je tista čarobna nit, ki povezuje posameznike v močno in učinkovito ekipo. To ni zgolj fizično združevanje, temveč predvsem mentalno in čustveno, v katerem vsak od sodelujočih prispeva unikaten pogled in spretnosti in soustvarja okolje, v katerem se združujejo znanje, izkušnje in ideje v močno sinergijo, ki presega vsako posamično prizadevanje. Zato je tako zelo pomembno, kar dosežemo skupaj.

V poslovnem kontekstu sodelovanje tako kot odgovornost spodbuja inovacije in tudi kreativno razmišljanje, hkrati pa pripomore h gradnji trdnih odnosov vseh sodelujočih, zato sva obe zavezani kulturi odgovornosti in sodelovanja.

Naj bo zato naše skupno vodilo v novem letu: sodelovati, dopolnjevati in uspevati – skupaj.

 

Kristina Kočet Hudrap in Martina Anderlič iz podjetja Tiko Pro