Konec decembra skoraj petina manj brezposelnih kot pred letom dni

5.1.2023

1357973.2e16d0ba.fill 800x450

V zadnjem mesecu leta 2022 ni bilo izrazitejšega povečanja brezposelnosti, ki smo ga zaradi večjega števila na novo prijavljenih brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas običajno beležili v tem času. Ob koncu decembra je bilo registriranih 53.181 brezposelnih: 1,2 % več kot novembra in 19,4 % manj kot decembra 2021.

Na novo se je decembra pri Zavodu prijavilo 5.059 brezposelnih, kar je 0,7 % več kot novembra in 15,1 % manj kot v istem mesecu predhodnega leta.

V letu 2022 je bilo na novo prijavljenih brezposelnih 4,7 % manj kot leto prej, se je pa manj brezposelnih tudi zaposlilo, 23,8 % manj kot leta 2021.

V obdobju od januarja do decembra je bilo brezposelnih v povprečju 56.665 oseb mesečno, 23,8 % manj kot leta 2021.

Prostih delovnih mest, ki so jih delodajalci sporočili Zavodu, je bilo leta 2022 172.064, desetino več kot leta 2021, največ za delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih. 

Poglejte podrobnejše podatke v Sporočilu za december 2022.