Komentar izvršne direktorice Petre Juvančič o aktualnem stanju

18.1.2023

1674034442983

Petra Juvančič v studiu N1, kjer sta z državnim sekretarjem na Ministrstvu za finance Tilnom Božičem komentirala aktualno stanje v Sloveniji. 

O pritiskih na plače v javnem sektorju
Težava je, da so se v preteklosti vse posodobitve enotnega plačnega sistema v javnem sektorju reševale parcialno po posameznih interesnih skupinah in tako se tudi danes. To področje bi morala vlada naslavljati celovito, izhajati iz finančnih zmožnosti države in se ob tem tudi vprašati, kaj se bo zato izboljšalo, pa naj gre za optimizacijo procesov, digitalizacijo, bolj vitko državo ali uporabnikom bolj prijazne storitve. Predvsem pa je tu ključna vloga ministra za finance.

O minimalni plači
Vsak Slovenec, ki dela, si zasluži plačilo, ki omogoča dostojno življenje, vendar pa administrativno določanje ne more mimo produktivnosti in dodane vrednosti. Produktivnost je ključna osnova za večjo blaginjo prebivalstva in v Sloveniji znaša okoli 84 odstotkov povprečja EU. Ključni namen minimalne plače ne sme biti, da opravlja vlogo socialnega korektiva. Temu so namenjeni ukrepi socialne politike.

O davčni reformi
Združenje Manager že vrsto let opozarja, da je Slovenija ena izmed držav, kjer so plače najbolj obremenjene in da na tem področju pričakujemo spremembe v smeri razvojne kapice, saj bomo lahko le tako konkurenčni. Predvsem pa enkrat naredimo reformo in potem nehajmo nenehno popravljati in spreminjati stvari, saj smo na ta način nepredvidljivo okolje, v katerem je težko delati.

O pokojninski in zdravstveni reformi
Za lažje razumevanje nujnih reform se moramo zavedati demografskih trendov, na katere strokovnjaki že dolgo opozarjajo. Priča smo manjšemu prilivu na trg dela ob večjem upokojevanju baby boom generacije, kar pomembno vpliva tudi na pomanjkanje kadrov, predvsem pa na vzdržnost pokojninske in zdravstvene blagajne ter dolgotrajne oskrbe, kjer izziv financiranja sploh še ni rešen. Dodatne obremenitve prejemkov so nesprejemljive. Za dobro delovanje vseh teh blagajn pa je ključno dobro razvito in mednarodno konkurenčno gospodarstvo, kar je tisti fokus, na katerem bi morali delati.

Več na povezavi