Ključ do uspeha so delo, red in disciplina

11.12.2020

Melanie Seier Larsen8
Melanie Seier Larsen se po šestih letih poslavlja z mesta predsednice Sekcije managerk pri Združenju Manager.

Na MQ portalu smo se pogovarjali z Melanie Seier Larsen, ki se po šestih letih poslavlja z mesta predsednice Sekcije managerk pri Združenju Manager. Še vedno ostaja borka za uravnoteženost spolov na mestih odločanja, ker je to, kot pravi, zmagovalna kombinacija za vse. Več pa v spodnjem intervjuju.

Po šestih letih se boste poslovili z mesta predsednice Sekcije managerk pri Združenju Manager. Kateri so trije največji dosežki vaših dveh mandatov?

V tem času sem imela priložnost sodelovati s številnimi izjemnimi ženskami. Skupaj smo nadaljevale uspešno delo naših predhodnic in se osredotočile na vzpostavljanje okvirjev, ki managerkam omogočajo večje sodelovanje, povezovanje in medsebojno podporo, ter si prizadevale za dosego sistemskih sprememb na področju uravnotežene zastopanosti spolov na mestnih odločanja.

Na naše uspehe sem zelo ponosna. Izpostavim lahko naš mentorski program Mentorska mreža, ki je povezal 71 odličnih managerk in managerk prihodnosti ter je zaradi odličnosti postal krovni mentorski program v Združenju Manager. Bolj smo uspele izpostaviti tudi priznanji Vključi.Vse in Artemida, ki ju že vrsto let podeljuje sekcija, in ju povezati s ključnima letnima dogodkoma Združenja Manager ter jima tako dati večjo težo in prepoznavnost. Pri tem bi rada omenila tudi, da je priznanje Vključi.Vse nadgradnja priznanja Managerkam prijazno podjetje, saj smo želeli izpostaviti podjetja z najboljšimi praksami na področju širše strategija vključevanja in raznolikosti. Kot tretje pa bi izpostavila naše klubske dogodke Vključi.Vse: 50 % + 50 % = 150 %, s katerimi smo vzpostavile odličen format za grajenje vezi, in vsebine Unconference v predprogramu Managerskega kongresa, ki omogočajo mreženje z dodano vrednostjo.

Ste aktivna zagovornica večje vloge žensk v družbi in uravnotežene zastopanosti spolov na mestih odločanja v podjetjih. Pred kratkim je nemška vlada sprejela odločitev, da morajo v podjetjih, kjer so v upravi več kot trije člani, vanje vključiti najmanj eno žensko. Bomo temu priča tudi v Sloveniji? Kdaj po vašem mnenju? Če ne, zakaj ne?

Ta tema mi je zelo blizu in jo aktivno zagovarjam, saj številne študije dokazujejo, da uravnotežena zastopanost spolov na vodilnih položajih ne prispeva samo k boljšemu poslovanju in večji konkurenčnosti podjetij, ampak prinaša tudi širše ekonomske koristi za celotno družbo. Prepričana sem, da bodo spremembe, ki smo jim zdaj priča v Nemčiji, dale pomemben zagon spremembam tudi v drugih državah članicah Evropske unije.

Če pogledamo nazaj, je evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding leta 2011 pozvala k sprejetju konkretnih ukrepov za večjo zastopanost žensk v upravnih odborih podjetij, a takrat ni prišlo do želenih sprememb. Izvedena so bila posvetovanja in pripravljenih je bilo veliko dokumentov, a do njihove uresničitve zaradi pomanjkanja podpore ni prišlo. Zlasti v Nemčiji na tovrstne spremembe niso bili pripravljeni. Ko se je v Sloveniji mudila njena naslednica Vera Jourova, sem jo imela priložnost spoznati. Še posebej se mi je zasidrala v spomin njena izjava, da se bodo stvari na ravni Evropske unije začele spreminjati takrat, ko bo Nemčija sprejela zakon in naredila korak v smeri večje uravnoteženosti spolov v upravah podjetij. Zato sem bila izjemno vesela, ko sem prebrala novico o odločitvi nemške vlade. Verjamem, da bo tudi Evropska unija skočila na ta vlak in državam članicam postavila določene zahteve. Upam, da bo nemški odločitvi prisluhnila tudi slovenska vlada, saj enake možnosti spolov, pravična izbira in posledična uravnoteženost ekip prinašajo zmagovalno kombinacijo za vse.

...

Več na MQ portalu