Kje vse bo denar za podjetja v letu 2021

28.12.2020

EU17

V letu 2021 bodo imela podjetja možnost dobiti tako denar za spodbujanje konkurenčnosti, razvoja kot tudi za blažitev posledic korone. Nad večino sredstev, tako evropskih kot domačih, namenjenih podjetnikom in podjetjem, bedi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, bodo pa za podjetja na voljo tudi še denimo subvencije za zaposlovanje ter energetske naložbe.

Pregled spodbud, ki bodo na voljo v letu 2021, sledi v nadaljevanju.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo načrtuje v letu 2021 za gospodarstvo nameniti 659,3 milijona evrov sredstev, od tega 374,1 milijona evropskih sredstev (56,7 odstotka) in 285,2 milijona evrov nacionalnih sredstev (43,3 odstotka). Dobro tretjino oziroma 248,8 milijona evrov bo nepovratnih, 410,5 milijona evrov pa povratnih spodbud. Pri čemer v načrtovane nepovratne spodbude še niso vključena sredstva iz Sklada za okrevanje in odpornost (RFF), pri načrtovanih povratnih spodbudah pa še niso vključeni ukrepi iz PKP 7, interventni zakon namreč poslanci sprejemajo 29. decembra.

Katere nove razpise lahko podjetja pričakujejo

Čeprav podrobnosti o razpisih še niso znane, so pa znana področja, ki jih namerava gospodarsko ministrstvo z novimi razpisi podpreti v letu 2021. To so:

  • podjetništvo (zagonske spodbude, vavčerji),
  • socialno podjetništvo (podpora podjetjem, mentorske sheme, spodbude za bolj učinkovito porabo energentov in snovi v socialnih podjetjih),
  • regionalni razvoj (razvojna sredstva za problemska območja z visoko brezposelnostjo, učni izdelovalni laboratoriji, projekti za razvoj regij),
  • turizem (vlaganja v turistične produkte in infrastrukturo),
  • digitalizacija in digitalna transformacija malih in srednjih podjetij (MSP),
  • raziskave in razvoj (spodbude za razvojno inovacijske dejavnosti, vavčerji, program Eureka),
  • internacionalizacija (digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih),
  • spodbude na področju lesarstva.

Več v Financah