Kje bodo podjetja lahko črpala evropske milijarde

7.6.2021

denarna pomoc22

Pozornost podjetij je te dni spet bolj usmerjena v vlado, ki je v četrtek ustanovila urad za okrevanje in odpornost. Ta bo v okviru finančnega ministrstva od 1. avgusta naprej usklajeval in usmerjal izvajanje načrta za okrevanje in odpornost (NOO). NOO je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost (RRF).

Gre za finančno najobsežnejši mehanizem iz naslova evropskega svežnja za okrevanje in odpornost Next Generation EU, v okviru katerega bodo Sloveniji na voljo tudi sredstva pobude React-EU, sklada za pravični prehod in razvoj podeželja. Skupno je na voljo 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in dobrih 666 milijonov evrov posojil, iz obeh virov pa bodo lahko črpali tako podjetja kot lokalne skupnosti.

Razvojna področja

Razvojna področja in komponente NOO, kjer podjetja in tudi lokalne skupnosti najdejo priložnosti za črpanje denarja za projekte, so zeleni prehod (v okviru tega obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu, trajnostna prenova stavb, čisto in varno okolje trajnostna mobilnost ter krožno gospodarstvo oziroma učinkovita raba virov), digitalna preobrazba tako gospodarstva kot javnega sektorja in javne uprave, pametna, trajnostna in vključujoča rast. V okviru slednje so priložnosti za financiranje raziskav, razvoja in inovacij, projektov za dvig produktivnosti ter za prijazno poslovno okolje za investitorje pa tudi za trg dela, saj bo namenjen denar za ukrepe za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov ter krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici, pa tudi za preoblikovanje slovenskega turizma ter investicije v infrastrukturo na področju turizma in kulturne dediščine. Pomembni področji NOO z reformami in naložbami sta tudi zdravstvo in socialna varnost, kar pomeni, da bo denar poleg zdravstva in socialne varnosti tudi za dolgotrajno oskrbo in stanovanjsko politiko.

Petina za digitalizacijo

Skladno z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost morajo države članice v svojih NOO zagotoviti, da za doseganje zelenih ciljev namenijo najmanj 37 odstotkov razpoložljivih sredstev in 20 odstotkov za doseganje digitalnih ciljev. Slovenski NOO predvideva 43,45 odstotka zelenim ciljem in 20,05 odstotka doseganju digitalnih ciljev.

Vir: Dnevnik