Kdo so najaktivnejši člani Združenja Manager v letu 2017?

2.10.2017
MANAGERSKI KONGRES 28 9 2017 238

Želja Združenje Manager je, da bi se v aktivnosti združenja vključilo čim večje število članic in članov, saj na ta način plemenitimo svoje znanje in vplivamo na poslovno okolje, v katerem delujemo. 

Združenje Manager smo stičišče več kot 1100 uspešnih managerjev in managerk, ki nas zavezuje ambicija po odličnosti ter odgovorno in etično ravnanje.

Naša želja je, da bi se v aktivnosti združenja vključilo čim večje število članic in članov, saj na ta način plemenitimo svoje znanje in vplivamo na poslovno okolje, v katerem delujemo. Nekaj članov, ki sicer niso funkcionarji, je s svojim udejstvovanjem v združenju letos prav posebej izstopalo. Zato smo se odločili, da prepoznamo njihov doprinos in jim podelimo priznanja kot najaktivnejšim članom. 

Ambasadorji povezovanja

Povezovanje je tisto, kar dela uspeh. Največ zagona in motivacije si člani dajejo sami, ko eden drugemu delijo svoje izkušnje iz prakse. In prav to je bistvo Združenja Manager  -povezati se s pravimi kontakti in pomagati drug drugemu, da se usmerimo na pravo pot. S povezovanjem si privarčujemo marsikatero napačno odločitev in naredimo korak bližje zastavljenemu cilju. To ne pomeni, da ne bomo več delali napak in da se ne bomo soočili z ovirami, bo pa pot članov zagotovo lažja, kot če bi morali ponavljati napake predhodnikov.

Ambasadorji povezovanja so tisti posamezniki, ki so prepoznali pozitivne zgodbe in zgodbe, s katerimi Združenje Manager prispeva k svetlejši prihodnosti družbe ter jih želeli deliti z drugimi. To so osebe, ki vsakodnevno ponašajo dober glas o Združenju Manager po Sloveniji in širše ter skrbijo za dvig prepoznavnosti združenja.

Priznanje za ambasadorja povezovanja prejmejo osebe, ki so v obdobju enega leta predlagale največ novih članov za včlanitev v Združenje Manager.

Ambasadorji povezovanja v letu 2017:

Andreja Jernejcic portret4. Ljubljana Slovenia. Avtor Barbara Reya                  PZ 5                   tatjana habjan A smeh 2013 maj e1420799375297

Andreja Jernejčič,         Primož Zupan,                                      Tatjana Habjan,

Lin & Nil                           mBills                                                     Dodana vrednost, revidiranje in svetovanje, Tatjana Habjan s.p.

 

Ambasador vključevanja

Aktivnosti Združenja Manager so usmerjene v nadgradnjo managerskih kompetenc, mreženje in izmenjavo mnenj ter ustvarjanje pogojev za konkurenčnejše gospodarsko okolje. Vsi se zavedamo, da se moramo za doseganje uspehov, učiti vse življenje, saj nikoli ne vemo vsega. Zelo dobra priložnost, da ostanemo aktivni in ne stagniramo, je udeležba na strokovnih dogodkih Združenja Manager, ki med prvimi odpirajo in naslavljajo aktualne teme v širši družbi. 

Pridobivanje novih znanj in spoznavanje novih ljudi je pomembno orodje vsakega podjetnika. Hrkati pa nam večje vključevanje v različne aktivnosti prinese dodatno inspiracijo in motivacijo, saj preko zgodb drugih spoznamo, da nič ni nemogoče.

Letošnji ambasadorji vključevanja so trije člani, ki so se največkrat udeležili naših dogodkov in tako krepili sebe in svoje managerske kompetence.

Ambasadorji vključevanja v letu 2017:

 

Ciglaric3              Ozadja kam suhadolcJ2               slika 4

Stanko Ciglarič       Jasna Suhadolc     Mateja Zamuda

                                   Virtua PR               Zdravstveni dom Ptuj

 

Ambasadorka prodorne misli

Ambasador prodorne misli je oseba, ki zna in zmore peljati usmeritve in program Združenja Manager v življenje. Velikokrat se soočimo z idejami, za katere drugi pravijo, da so nerealne in neizvedljive. Če imamo dobro ekipo in osebo, ki zna postaviti cilje in pripraviti načrt za njihovo uresničitev, nič ni neizvedljivo. In prav takšne osebe, ki s svojo predanostjo in angažiranostjo dvigujejo delo Združenja Manager na višji nivo, smo želeli izpostaviti in se jim zahvaliti za njihov doprinos.

Letošnja ambasadorka prodorne misli ima široko znanje in izkušnje s področja prenove poslovnih procesov in poslovne analitike. Prisotna je bila na različnih okroglih mizah, predavala na dogodkih Združenja Manager, svoje mnenje in izkušnje pa delila prek blogov in drugih medijev.

Ambasadorka prodorne misli v letu 2017:

 

bojana4

Bojana Korošec

B2 izobraževanje in informacijske
storitve, d.o.o.