Katerih kadrov bo primanjkovalo prihodnje leto?

25.10.2022

1651419391 profimedia 0499009047 750x500

Zavod RS za zaposlovanje je v letošnjem Poklicnem barometru preučil 182 poklicev na ravni Slovenije in ugotovil: 

  • 99 poklicev – primanjkljaj kadra, saj bodo potrebe delodajalcev presegle ponudbo na trgu dela,
  • 46 poklicev – ravnovesje med potrebami delodajalcev in ponudbo na trgu dela,
  • 37 poklicev – presežek kadra glede na oceno potreb trga dela.

Za prihodnje leto (2023) se še vedno predvideva primanjkljaj različnih skupin učiteljev v osnovnih šolah, srednjih šolah, svetovalnih delavcev, pa tudi vzgojiteljev v vrtcih. Prav tako se predvideva primanjkljaj različnih skupin strokovnjakov – finančnih analitikov, analitikov poslovnih procesov, sistemskih analitikov, odvetnikov, tožilcev in pravobranilcev (pretekle napovedi so pri omenjenih poklicih predvidevale ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem).

Predvideva se, da bodo iz primanjkljaja v ravnovesje prešli strokovnjaki za razvoj kadrov in karierno svetovanje, prometni odpravniki in referenti za promet, obdelovalci lesa in delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih.

Med ocenjevanimi poklici se najbolj opazna sprememba v primerjavi z lanskoletnimi napovedmi nanaša na obravnavane poklice s področja posredovanja informacij v klicnih centrih, prodaje po telefonu ter s področja dostave. Za vse omenjene poklice so lanskoletne napovedi predvidevale primanjkljaj, medtem ko letošnje napovedi kažejo na to, da bodo poklici v presežku. Prav tako zadnja izvedba Poklicnega barometra kaže na predviden presežek nabavnih referentov, posrednikov za zaposlovanje, telefonistov, uradnikov v statistiki, financah in zavarovalništvu, blagajnikov in prodajalcev vstopnic ter delavcev za ročno pakiranje in preprosta prekladalna dela (lani v kategoriji ravnovesje).

Več si lahko preberete na strani ZRSZ, kjer je tudi seznam vseh poklicev (primanjkljaj, ravnovesje in presežek).