Kakšne spremembe delovnega okolja si lahko obetamo v prihodnje

9.9.2021

sodelavci4

Adeccova globalna raziskava Resetting Normal 2021: Defining the new era of work izpostavlja tri ključne ugotovitve, poroča Svet kapitala:

Hibridno delo ne zmanjšuje produktivnosti

Pri organizaciji dela ni idealne rešitve, ki bi ustrezala vsem, zato je treba vsakega zaposlenega obravnavati individualno in poiskati personalizirano rešitev, ki prinaša zadovoljstvo na obeh straneh.

Ustvarja se potreba po krajšem delovnem tednu

Ljudje želijo delati pametneje in ne dlje časa. Ohranjanje fleksibilnosti in avtonomije v delovnem procesu jim predstavlja svobodo in zagotovilo, da se lahko razvijajo znotraj podjetja, v katerem delujejo. 

Dober vodja bo moral zaupati zaposlenim

Vodje v podjetjih morajo znati spodbujati dobro kulturo in ohranjati timsko delo. Zaupati morajo zaposlenim, da bo delo dobro opravljeno, izražati empatijo ter poskrbeti za varno psihološko okolje.

V raziskavo so bile ob Sloveniji vključene tudi Argentina, Belgija, Brazilija, Kanada, Kitajska, Danska, Finska, Grčija, Mehika, Nizozemska, Norveška, Poljska, Romunija, Švedska, Švica in Turčija, vsi anketiranci, stari med 18 in 60 let, pa so zaposleni za polni delovni čas in delajo v pisarnah.