Kako prek SID banke do sredstev za omilitev posledic epidemije covida-19

29.10.2020

Sasa Keleman SID banka2
Saša Keleman, izvršni direktor za področje poslovanja SID banke

SID banka ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) sta vzpostavila nov Sklad skladov covid-19 v višini 95,1 milijona evrov, ki ga upravlja SID banka. 

Prek tega sklada so in bodo mikro, malim in srednjim podjetjem, samostojnim podjetnikom, socialnim podjetjem ter zadrugam znova na voljo mikroposojila v predvideni višini 87,6 milijona evrov, ki jih bodo upravičenci lahko prejeli pri Primorski hranilnici Vipava in Slovenskem podjetniškem skladu. Mikroposojila bodo namenjena financiranju upravičenih stroškov naložb v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva ter v obratna sredstva, pri čemer se za ohranitev delovanja in izboljšanja likvidnosti podjetij za odzivanje na krizne razmere covid-19 financirajo tudi tisti navedeni upravičeni stroški, ki so nastali že od 1. februarja 2020.

Posojila za raziskave, razvoj in inovacije (RRI), prav tako iz Sklada skladov covid-19, pa bodo podjetja vseh velikosti in samostojni podjetniki pridobili neposredno pri SID banki. Na voljo bo predvidoma 7,5 milijona evrov za financiranje upravičenih stroškov naložb v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, povezana z RRI. Mala in srednja podjetja, ki so utrpela škodo zaradi epidemije covida-19, bodo s posojilom lahko financirala tudi obratna sredstva, ki niso povezana z naložbami, a so stroški nastali od februarja. Dodatno bo mogoče financiranje nameniti tudi naložbam, povezanim s proizvodnjo proizvodov ali izvajanjem storitev za krepitev zmogljivosti za odzivanje zdravstvenih storitev na krizne razmere covid in z njimi povezanim upravičenim stroškom.

Podjetjem so evropska kohezijska sredstva na voljo tudi v okviru Sklada skladov, ki ga že od leta 2017 upravlja SID banka. Trenutno lahko podjetja prek sodelujočih poslovnih bank Nove Ljubljanske bankeDelavske hranilnice in Primorske hranilnice Vipava pridobijo kredite krite s prvovrstnim, brezplačnim jamstvom SID banke. Jamstvena kvota v okviru omenjenega instrumenta znaša 61,9 milijona evrov. Samostojni podjetniki, mikro, mala in srednja podjetja lahko s tem izboljšajo dostop do virov financiranja s krediti v višini od 30 tisoč evrov do 10 milijonov evrov ter izkoristijo ugodnejše pogoje zadolževanja, saj bo SID banka kot izvajalka finančnega instrumenta zagotovila delno, do 62,5-odstotno kritje tveganja izgube iz naslova kreditov, danih podjetjem, kar bo ugodno vplivalo na višino obrestne mere in predvsem na višino zavarovanj, zahtevanih od podjetij. Sklad skladov sicer ponuja tudi posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb ter posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja in javni sektor, ki so na voljo neposredno pri SID banki. Podjetja v začetni fazi razvoja lahko iz Sklada prejmejo tudi lastniško in kvazilastniško financiranje, ki je na voljo pri finančnem posredniku – Slovenskem podjetniškem skladu.

Več v Financah