Kako do višje rasti produktivnosti?

29.3.2021

Strateska razprava o dvigu produktivnosti 600x601

Kako do višje produktivnosti, boste izvedeli na Strateški razpravi o dvigu produktivnosti, ki jo organizira Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani (EF), partner projekta pa je Združenje Manager (ZM). Rezervirajte si 20. in 21. april 2021. Več o dogodku

Produktivnost ima izjemen pomen za nadaljnji harmoničen razvoj naše družbe, še posebej ob izzivih, ki nas čakajo. Zato so člani Observatorija ZM in profesorji EF pod vodstvom dr. Dušana Mramorja pripravili Akcijski načrt za višjo rast produktivnosti, ki se osredotoča na tista zaostajanja v poslovnem okolju in v samih podjetjih, zaradi katerih je produktivnost slovenskega gospodarstva za skoraj pol nižja kot na primer v Avstriji. Akcijski načrt jasno opredeli naloge države na področju investicij v infrastrukturo in naloge na področju večanja znanja. Enako tudi naslovi naloge podjetij glede njihovih investicij v osnovna sredstva in še posebej v znanje, pa tudi vlogo in potrebne ukrepe določenih skupin, kot so na primer sindikati, delodajalci, raziskovalna skupnost, civilna družba itd.

Področje produktivnosti je izjemno kompleksno, zato je nujno poznati in razumeti zaostanke za najbolj razvitimi ter konkretne ukrepe, s katerimi bi te zaostanke zmanjšali oziroma jih odpravili. Brez tega namreč hitrejše rasti produktivnosti ni mogoče doseči. Strateška razprava o dvigu produktivnosti je najboljša možna diseminacija akcijskega načrta, saj nam le kakovostno poznavanje tega, kaj je treba narediti, zagotavlja, da bo Slovenija obvladala bodoče izzive, med njimi največja: staranje prebivalstva in okoljsko problematiko.

Avtorji akcijskega načrta bodo 20. in 21. aprila predstavili vsebine, ki so predpogoj za učinkovitost predlaganih ukrepov iz načrta. Na e-dogodku bo sicer sodelovalo kar 21 gostov, med njimi tudi predsednica ZM Medeja Lončar in izvršna direktorica ZM Petra Juvančič

Več o dogodku

Prijave 

program2

program3