Kako do večje blaginje v prihodnosti?

10.10.2021

Dusan Mramor 25x29
Prof. dr. Dušan Mramor je predsednik Observatorija Združenja Manager.

Varovanje okolja in staranje prebivalstva sta dva ključna izziva Slovenije, ki zahtevata čimprejšnje odločno delovanje skozi mnogo let, z jasnimi dolgoročnimi cilji (na primer leta 2050), sicer se bo materialna blaginja oz. življenjski standard državljanov znižal, so v Financah zapisali Dušan Mramor, predsednik Observatorija Združenja Manager, Polona Domadenik Muren, Matjaž Koman in Tjaša Redek.

Avtorji opozarjajo, da se je večina razvitih gospodarstev v EU že pred epidemijo covida-19 soočala z majhno gospodarsko rastjo in majhno rastjo produktivnosti, ob tem pa še podatki OECD kažejo, da v povprečju vsak zaposleni v ZDA ustvari 77 dolarjev na uro, medtem ko povprečen zaposleni v EU 27 ustvari za 20 dolarjev na delovno uro manj. Ta razlika zahteva temeljit razmislek o prihodnjih smernicah in strategiji razvoja ter oblikovanje učinkovitih ukrepov, dodajajo.

Slovenija ima tudi velik demografski problem, ki zahteva takojšnje in pravilno ukrepanje. To pomeni graditi sistem vključevanja starejših in mlajših v delovno aktivnost, pametna migracijska politika, manj birokracije itd.

Več v Financah