Kaj prinaša davčna reforma Andreja Širclja

16.4.2021

Andrej Sircelj6
Ministrstvo za finance, ki ga vodi Andrej Šircelj, je pripravilo predloge za nadgradnjo davčnega sistema.

Ministrstvo za finance (MF), ki ga vodi Andrej Šircelj, je pripravili predloge za spremembe na davčnem področju. Prav davčne spremembe je na včerajšnjem vrhu koalicija idenficirala kot eno od štirih prednostnih področij. »Predvidene rešitve imajo večji in dolgoročnejši pomen za konkurenčnost ter rast in razvoj slovenskega gospodarstva. Gospodarstvo bomo spodbudili k dodatnemu investiranju, kar bo pozitivno vplivalo na prihodke,« napovedane spremembe utemeljujejo na ministrstvo za finance (MF). To je pripravilo več predlogov zakonov, med drugim spremembe zakona o davku na dodano vrednost, zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in zakona o dohodnini. Davčna kapica bo uvedena v sklopu zakona o debirokratizaciji.

Neto plače bodo višje

S spremembami zakona o dohodnini na ministrstvu nameravajo pomagati gospodarstvu pri okrevanju in razbremeniti davčne zavezance. Med predlaganimi ukrepi je dvig splošne olajšave za vzdrževane družinske člane s 3500 evrov na 7500 evrov, s prehodnimi obdobji od davčnega leta 2022 do 2024. Ponovno se uvaja tudi usklajevanje olajšav in neto letnih davčnih osnov v lestvici za odmero dohodnine na podlagi enega merila, in sicer koeficienta rasti cen življenjskih potrebščin. Ta se uporabi le, če je bila inflacija pozitivna.

Najbolje plačani bodo po sedanjih predlogih prejeli višje neto plače, saj predlagajo znižanje davčne stopnje s 50 odstotkov na 45 odstotkov za zavezance v najvišjem petem dohodkovnem razredu. V tem razredu je 4323 zavezancev oziroma 0,3 odstotka vseh.

Nagrada zaposlenim za poslovno uspešnost do višine povprečne plače v Sloveniji je danes neobdavčena, predlog pa dodaja možnost neobdavčene nagrade do višine povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, če je to za zavezanca ugodneje.

Kaj prinašajo spremembe zakona o dohodnini
- Dvig splošne olajšave s 3500 evrov na 7500 evrov.
- Znižanje davčne stopnje za 5. dohodninski razred s 50 na 45 odstotkov.
- Možnost višjega neobdavčenega izplačila nagrade za poslovno uspešnost.
- Znižana stopnja dohodnine od dohodka iz kapitala s 27,5 odstotka na 25 odstotkov ter od dohodka iz oddajanja premoženja v najem s 27,5 odstotka na 15 odstotkov.
- Možnost vključitve dohodkov iz kapitala in oddajanja premoženja v najvem v letno davčno osnovo.
- Znižanje davčne osnove od dohodka iz dejavnosti za določene olajšave ter nova olajšava za vlaganja v zeleni in digitalni prehod.
- Seniorska olajšava: znižanje davčne osnove v višini 1500 evrov za starejše od 70 let.
- Znižanje vrednosti bonitete za osebno električno vozilo za privatne namene na nič.
- Oprostitev plačila dohodnine za izplačila iz šolskih skladov za predšolske otroke, učence, dijake in študente.

Nižja obdavčitev dohodkov iz kapitala

Spremembe razbremenjujejo tudi dohodke iz kapitala, in sicer se stopnja dohodnine od dohodkov iz obresti, dividend in dobičkov iz kapitala znižuje s 27,5 odstotka na 25 odstotkov ter od oddajanja premoženja v najem s 27,5 odstotka na 15 odstotkov. Prav tako se znižuje odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem s 15 na 10 odstotkov. Zavezanci bodo imeli možnost, da se tovrstni dohodki vključijo v letno davčno osnovo.

Uvaja se seniorska olajšava, in sicer znižanje davčne osnove v višini 1500 evrov za starejše od 70 let. Prejemniki pokojnin bodo z uvedbo seniorske olajšave neobdavčeni do 1433 evrov dohodka na mesec, medtem ko trenutna znaša višina neobdavčene pokojnine 1173 evrov.

Spremembe zakona od DDV bodo omogočile:
- uveljavljanje odbitka DDV tudi za osebna motorna vozila za opravljanje dejavnosti, in sicer za vozila brez izpustov ogljikovega dioksida,
- večjo fleksibilnost davčnemu organu za pojasnjevanje polj obračuna DDV, ki ga davčni zavezanci morajo predložiti preko sistema eDavki,
- davčnim zavezancem ne bo več potrebno predložiti seznama prejetih in izdanih računov ob prvem obračunu DDV,ukinja se prag za obvezen vstop kmetov v sistem DDV z ohranitvijo možnosti uveljavljanja pavšalnega nadomestila ali prostovoljnega vstopa v sistem DDV,
- račun v papirni obliki pa se bo izročil kupcu le na njegovo zahtevo.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb zagotavlja pregledno in pravično obdavčenje, da bi tudi z davčnimi ukrepi dodatno spodbudili gospodarsko okrevanje po epidemiji covida-19.

Predlogi zakonov, ki so bili poslani v medresorsko usklajevanje, se bodo začeli uporabljati predvidoma s 1. januarjem 2022.

Vir: Delo