Kaj predvideva osnutek PKP 6?

4.11.2020

protikoronski ukrepi4

Šesti protikoronski paket državnih pomoči bo na vladni ravni predvidoma usklajen do konca tega tedna. Ob podaljšanju in popravku doslej že dobro znanih pomoči je tokrat v ospredju predvsem nadomeščanje fiksnih stroškov poslovanja, ki dušijo predvsem tiste panoge, ki sploh ne smejo delati zaradi kovidnih omejitev. V Financah pišejo o glavnih predlogih, a opozarjajo, da bo končna verzija pomoči znana šele po uskladitvi vseh ministrov in potrditvi v državnem zboru.

Med že znanimi pomočmi naj bi bili do junija 2021 (če ni ob ukrepu zapisano drugače) podaljšani:

  • subvencioniranje čakanja na delo, vendar pa bi bila do tega upravičena podjetja, ki bi glede na lani imela vsaj 40-odstotni upad prihodkov od prodaje, a hkrati se višina nadomestila za čakanje na delo ne bi več omejevala na minimalno plačo, temveč na povprečno plačo,
  • subvencioniranje skrajšanega delovnega časa,
  • moratoriji na bančna posojila po Zakonu o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) za dodatnih 12 mesecev,
  • poroštvene sheme SID banke, ki pa naj bi bile poenostavljene, saj se zdaj na te čaka predolgo.

Na novo se pripravljajo ukrepi za subvencioniranje fiksnih stroškov, a model še ni izbran. Med predlogi je sicer tudi nadomeščanje izpada prihodka, a je to manj verjetno, da bi bilo potrjeno. Kakšni so predlogi pri tem?

  • Precej zanesljivo se bo država odpovedala omrežninam (elektrika, voda, komunala, plin) in koncesninam.
  • Na mizi je tudi predlog za moratorije na posojila javnih skladov in za podjetja v težavah.
  • V medresorskem usklajevanju je še možnost neplačila najemnin za najemojemalce, verjetno po avstrijskem modelu, ki predvideva, da se v času izrednih razmer, kot je epidemija, lahko uveljavlja višja sila. Na drugi strani bi bili najemodajalci opravičeni stroškov za nevzdrževanje nepremičnin, nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) in davka na premoženje.
  • V šesti paket naj bi bile zajete tudi virtualne seje skupščin družb.

Več v Financah