Kaj FURS svetuje podjetjem, ki so med poplavami utrpela hudo škodo?

9.8.2023

furs2

Finančna uprava RS razgrinja, kako si lahko podjetja z davčnimi in drugimi finančnimi postopki olajšajo odpravljanje posledic po katastrofalnih poplavah. Nekatere postopke je vlada Roberta Goloba omogočila z začasnimi vladnimi ukrepi, nekateri postopki temeljijo na že obstoječih zakonodaji.

  • Če je povodenj odnesla poslovno dokumentacijo, računalnike in zaloge blaga, podjetje finančni upravi predloži obračun za DDV z navedbo, da podatki niso popolni, in z zavezo, da če bodo podatke pridobili naknadno, bodo popravke vnesli v tekoči obračun. FURS pri tem opozarja, da mora popis med poplavo uničenih dokumentov in podatkov pripraviti tretja in nepristranska oseba ali komisija za popis škode.
  • Poslovni subjekti lahko vložijo vlogo za ugodnejše odplačevanje davkov. Plačajo ga lahko v največ 24 mesečnih obrokih, zaradi groženj hujše gospodarske škode si lahko zagotovijo tudi odlog plačila za 24 mesecev.
  • Če podjetje zaradi nedelovanja elektronskih povezav v dveh delovnih dneh ne uspe potrditi davčnih računov, pošlje podatke o računih, ki so jih izdali med prekinitvijo elektronskih povezav, naslednji delovni dan po prenehanju razlogov za zamudo.
  • Če se podjetju ali podjetniku davčna osnova za tekoče davčno obdobje razlikuje od davčne osnove v predhodnem obdobju, lahko zahteva spremembo višine akontacije. Zahtevo mora vložiti najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka akontacije, zahtevi mora priložiti podatke, ki potrjujejo spremembo ocene davčne osnove.
  • Začasni vladni odlok določa, da roki za uveljavljanje procesnih pravic in procesnih obveznosti glede pritožb zoper akte od 6. do vključno 13. avgusta ne tečejo.

Vir: FURS