Jure Remškar: »Ne moreš ubežati jutrišnji odgovornosti tako, da se ji danes izogibaš.«

26.4.2024

Jure Remskar Smart Com vertical Foto Ales Rosa
Jure Remškar, direktor družbe Smart Com: »Managerji imamo obilo različnih odgovornosti, a v hitro spreminjajočem, kompleksnem in nepredvidljivem svetu je upravljanje tveganj ena od naših ključnih odgovornosti in dolžnosti.« Foto: osebni arhiv

Pred kratkim sem prebral razmišljanje Blaža Šterka o odgovornosti v današnji družbi. To me je spodbudilo k razmišljanju, na kakšen način lahko prispevam k temu, da bomo kot družba bolj odgovorni. Prav je, da managerji z zgledom pokažemo svojo odgovornost in to naredimo, kot pravi slovenski pregovor: »Najprej pometi svoj prag, šele potem se loti sosedovega.« 

Kljub temu, da nisem aktivno udeležen v gibanju Podvig, pozdravljam iniciativo predsednika Združenja Manager dr. Iztoka Seljaka in delo več kot 100 članov združenja.  V prvi fazi projekta so identificirali štiri vrednote poslovnih voditeljev in ne preseneča me, da je med njimi tudi odgovornost. In če vemo, da je ta vrednota tako pomembna, se sprašujem, zakaj tudi mi managerji pri določenih vprašanjih ne delujemo odgovorno. 

Blaž je odgovornost opredelil kot sposobnost oziroma dolžnost sprejemati posledice svojih dejanj. Jaz se bom osredotočil predvsem na pojmovanje dolžnosti kot enega od pomenov besede odgovornost. Mark Tulij Cicero v svojem eseju z naslovom O dolžnostih opredeljuje štiri različne vire dolžnosti. Po njegovem mnenju dolžnost izhaja iz naše človeške narave, našega značaja ali naših moralnih načel. Za moje izvajanje pa je pomemben predvsem četrti vir, ki pravi, da je dolžnost rezultat naše vloge v družbi. Dolžnost kot posledica tega, da sem državljan Republike Slovenije, član družine ali poslovodja gospodarske družbe. 

Managerji imamo obilo različnih odgovornosti, a v hitro spreminjajočem, kompleksnem in nepredvidljivem svetu je upravljanje tveganj ena od naših ključnih odgovornosti in dolžnosti. Ker smo svojo pozornost usmerili v upravljanje virov, smo morda spregledali, da je upravljanje tveganj odlično orodje za spodbujanje in uvajanje sprememb. To se kaže tako pri zaposlovanju in razvoju mlajših generacij sodelavcev kot tudi pri zagotavljanju kibernetske varnosti. V vsakem primeru sta obe področji naša dolžnost in zahtevata, da se njunega obravnavanja lotimo odgovorno. Kot je rekel Abraham Lincoln: »Ne moreš ubežati jutrišnji odgovornosti tako, da se ji danes izogibaš.«

Jure Remškar, direktor družbe Smart Com