Junija slabše razpoloženje v gospodarstvu

24.6.2022

navzdol39

Razpoloženje v gospodarstvu se je junija na mesečni ravni poslabšalo za dve odstotni točki, poroča STA. Vrednost kazalnika gospodarske klime je dosegla 0,8 odstotne točke. Na spremembo je po navedbah statistikov najbolj negativno vplival kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih. Na letni ravni je razpoloženje upadlo za 7,1 odstotne točke.

K znižanju so prispevali vsi kazalniki zaupanja. Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih je k znižanju prispeval 0,6 odstotne točke, kazalnik zaupanja med potrošniki 0,5 odstotne točke, v storitvenih dejavnostih 0,4 odstotne točke, v gradbeništvu 0,3 odstotne točke in v trgovini na drobno 0,2 odstotne točke, so sporočili iz državnega statističnega urada.

Na letni ravni je znižanje vrednosti kazalnika gospodarske klime posledica negativnih vplivov kazalnikov zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 4,3 odstotne točke), med potrošniki (za 3,3 odstotne točke) ter v trgovini na drobno in gradbeništvu (po 0,1 odstotne točke). Pozitivno pa so na spremembo vrednosti vplivali kazalniki zaupanja v storitvenih dejavnostih, in sicer za 0,7 odstotne točke.

Statistični urad je v ločeni objavi o poslovnih tendencah navedel, da se je vrednost kazalnika zaupanja v vseh štirih gospodarskih panogah na mesečni ravni znižala, še najizraziteje v gradbeništvu in trgovini na drobno. Kazalnik zaupanja je bil nižji tudi na letni ravni, z izjemo v storitveni dejavnosti.

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bil na mesečni ravni nižji za dve točki, na letni ravni pa za 11 odstotnih točk. Vrednost kazalnika je bila enaka dolgoletnemu povprečju. Zaupanje je upadlo zaradi poslabšanja kazalnika skupnih naročil in kazalnika zalog končnih izdelkov.

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno se je znižala na mesečni in letni ravni za štiri oziroma tri odstotne točke. Po drugi strani je bil od dolgoletnega povprečja višji za 12 odstotnih točk.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu je bil na mesečni ravni nižji za šest odstotnih točk, na letni ravni pa z odstotno točko. Od dolgoletnega povprečja je bil višji za 29 odstotnih točk.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih je bil na mesečni ravni nižji za odstotno točko, v primerjavi s prejšnjim junijem in dolgoletnim povprečjem pa je bil višji za dve oz. osem odstotnih točk. Kazalnik zaupanja se je na mesečni ravni znižal zaradi nižjega kazalnika povpraševanja (za štiri odstotne točke) in nižjega kazalnika poslovni položaj (za eno odstotno točko). Kazalnik pričakovane cene se je po več zaporednih mesecih naraščanja ustavil oz. ostal enak kot prejšnji mesec.

Vir: STA