Javni sektor je gonilo razvoja vsake države!

20.10.2017
stanovnik

Javni sektor je gonilo razvoja vsake države !

Ta pogumna izjava enega od ministrov trenutne vlade je pred časom izzvala precej polemike. Jaz se z izjavo strinjam, saj se zavedam tudi druge plati medalje. Če se gonilo zatakne, lahko postane tudi glavna zavora.

Slovenski gospodarstveniki cenimo ta pogum in si podobno kot športniki postavljamo visoke cilje, kar je pomemben predpogoj, da se s svojimi podjetji in motiviranimi sodelavci prebijemo na vodilne tržne položaje v svetovnih tržnih nišah. Sodelovanje javne uprave, gospodarstva in sindikatov morda mnogim deluje »misija nemogoče«, vendar nas zgodovina uči, da se ključni preboji zgodijo ravno v kratkih časovnih obdobjih brezpogojnega sodelovanja. Dobre pogajalke, kot je bila pred 300 leti Marija Terezija, se zavedajo, da še tako močni argumenti lahko za vedno sogovornika obrnejo v  zagrizenega nasprotnika. Morda je pred nami odločilni trenutek, da še tretjo pozicijo poleg GZS in sindikatov prevzame ženska roka in se ponudi priložnost za dokaz, da uspeh gospe Merkel le ni zgolj srečni slučaj.

Informatiki radi lansirajo zagonetne akronime. Trenutni, ki odraža naslovno ambicijo, je     GaaS -  Governement as a Platform / Javna uprava ne zgolj kot servis, ampak kot gonilo. Slovenski izvozniki, ki smo uspešno izvlekli voz iz blata in sedaj pospešujemo BDP, seveda računamo, da bo ta platforma tanka in agilna. Predvsem pa pričakujemo, da bo omogočila še višji odriv gospodarstva na izvozne trge. Želimo si, da »beseda meso postane«, torej da nam zelena referenčna država v digitalni Europi omogoči referenčne instalacije, ki bodo preko pogumne ekonomske diplomacije marketinško odmevale na bližnje in daljne trge.

Slovenci imamo odlično strateško izvozno pozicijo. Naše korenine so razvejane globoko v čustveno in s pogumom prepojeno trdo balkansko zemljo, naša krošnja pa je razpeta v urejeno in učinkovito evropsko sredino. To je naša ključna prednost, ki jo velja dodobra izkoristiti.     

 

Tone Stanovniksoustanovitelj in direktor podjetja Špica International ter član Združenja Manager