Janez Novak, RLS: Brez dobička ni nič, a dobiček je le posledica

10.3.2021

MQ trening obrez2
Na današnjem izjemnem MQ treningu smo prisluhnili zgodbi Janeza Novaka in RLS-a, ki nas je navdušila. Več preberite v povzetku desno.

»Brez dobička ni nič, ampak dobiček je le posledica. Moj, naš cilj je, da z naprednimi idejami ustvarjamo izdelke za tako ceno, da nam bo čim več ostalo, da bomo lahko znova ustvarjali in rasli. Hkrati pa z dobičkom nagradimo tiste, ki ga ustvarjajo. Tako ljudje pri nas ne hodijo v službo, ampak pridejo ustvarjati. Ko je ta krog sklenjen, je uspeh zagotovljen,« je na današnjem MQ treningu poudaril Janez Novak, soustanovitelj in direktor RLS Merilne tehnike.

V podjetju so leta 2014, ko so zaradi novega izdelka na trgu pričakovali veliko rast, skupaj z Miho Bavcem začeli s preobrazbo podjetja in postavili tak sistem, ki bo to rast podpiral. »Pri vseh 86 zaposlenih smo iskali skriti potencial z namenom razvoja posameznika. Nato smo izluščili vodje, jih postavili v nove vloge in jih 25 vključili v vodstveno akademijo. To je bila najboljša investicija, ki se obrestuje še danes, saj je organizacija zaživela na izjemno naraven način,« je razkrila Ilijana Šuligoj Javornik, direktorica kadrovskega področja v RLS. Zanimivo je, da so v RLS vsi vodje inženirji, ki so se usposobili tudi za vodje.

Bavec je pri tem poudaril, da je bilo izjemno pomembno, da so v RLS prepoznali potrebo po rasti, tako navzven kot navznoter: »Če se lotimo velikega cilja s premalo viri, smo obsojeni na neuspeh. Zavedati se moramo, da je človeški kapital jedro vsega. Podjetje so ljudje, ki vanj vložijo svoje znanje, energijo, ustvarjalnost. Le tako lahko dosežeš dobre rezultate, denar je le posledica.«

Opozoril je, da so strokovnjaki v podjetjih izjemno pomembni, ampak jih mora pri delu podpirati sistem, organizacija: »Brez vodij ne smemo sanjati o velikih uspehih. Vodje so kot armatura v betonski plošči, so tisti, ki organizacijo držijo skupaj.«

RLS bo v prihodnje imel novega vodjo – Matijo Novaka, ki je v podjetju šest let. Kot pravi, mu je oče na začetku rekel, da gre lahko delati kamorkoli, a je sam ugotovil, da želi delati v RLS-u, »ker je to najboljše podjetje v Sloveniji, na svetu.« Ekonomist med inženirji optimistično gleda na prihodnost: »Imamo ogromen potencial. Imamo organiziranost, zelo sposobne in motivirane sodelavce. Imamo torej tri vrste kapitala za rast: finančnega, socialnega in tehnološkega. To so odlična izhodišča. Veseli me tudi, da vse več sodelujemo z drugimi visokotehnološkimi podjetji.«

Prav v povezovanju podjetij in v povezovanju podjetij z raziskovalnimi inštitucijami svojo prihodnjo vlogo vidi Janez Novak, ki Matiji predaja operativno vodenje podjetja (in gre zato zdaj lažje na kako turno smuko več). Od ustanovitve podjetja leta 1989 sodeluje s fakulteto za elektrotehniko, ki jo zdaj vodi dr. Grega Dolinar: »Na zaupanju smo zgradili dolgoletno sodelovanje, ki je izjemnega pomena. Prav zaradi povezovanj s podjetji vemo, v katero smer izobraževati študente, hkrati pa ti študenti zaradi vpetosti v podjetja raje ostanejo doma in nam ne uidejo v svet.« RLS ima kar 21 patentov: "Vse naše znanje je zaščiteno, ti patenti pa nam omogočajo višji dobiček in dodano vrednost (ta dosega 80.000 evrov na zaposlenega; op. a.)," je povedala Martina Gajšek, vodja marketinga v RLS.

Miha Bavec je ob koncu še enkrat poudaril pomen vodenja in odnosov: »Vodenje je tisto, ki skrbi za odnose, da so ljudje vključeni, da se razvijajo. Lahko imamo ves denar tega sveta, a če se odnosi podrejo, bo vse propadlo. Mehke veščine imajo lahko trde posledice! Če boste gradili odnose navznoter, boste zgradili povezanost in pripadnost, to pa se bo čutilo tudi navzven pri kupcih in partnerjih. Zato je nujno strateško skrbeti za oba tokova organizacijske komunikacije, ki je hkrati meja in orodje za podiranje meja.«