Izračunajte ogljični odtis s pomočjo Financ

7.6.2021

ogljicna nevtralnost4

Izračun ogljičnega odtisa vse bolj postaja konkurenčna prednost podjetij, pišejo v Financah. Spodaj povzemamo nekaj osnovnih informacij, celoten članek pa je na voljo tu.

Kaj je ogljični odtis

Ogljični odtis je opredeljen kot skupni izpusti toplogrednih plinov, ki so posledica aktivnosti posameznika, dogodka, organizacije ali izdelka. Izražen je v ekvivalentu ogljikovega dioksida in je eno od orodij za merjenje okoljskega vpliva izdelka v njegovem celotnem življenjskem ciklu.

Izračuni ogljičnega odtisa temeljijo na dejavnostih, ki emitirajo ogljik. Takšne dejavnosti so poraba virov in elektrike, ogrevanje, potovanja, postopki predelave, transport in drugo.

Orodje za upravljanje izpustov

Spremljanje ogljičnega odtisa posameznih dejavnosti, izdelkov ali storitev je eno od temeljnih orodij za upravljanje izpustov toplogrednih plinov in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, odtis pa je lahko tudi dober pripomoček za vzpostavitev celovitega sistema okoljskega upravljanja. Za izračun odtisa organizacije se najpogosteje uporablja protokol GHG (GreenHouse Gas) in standard ISO 14064. Načela in zahteve za količinsko opredelitev ogljičnega odtisa izdelka, ki temelji na oceni življenjskega cikla, pa določata javno dostopna publikacija PAS 2050 in standard ISO 14067.

Pri izračunu ogljičnega odtisa se:

1. najprej določi meje tistih posrednih in neposrednih izpustov, ki jih lahko organizacije nadzirajo;

2. izbere se bazno leto - to je leto, za katero so na voljo preverljivi najstarejši podatki, in se pripravi kakovostne primarne in sekundarne vhodne podatke;

3. sledita zajem podatkov in izračun izpustov;

4. izračun ogljičnega odtisa se konča z izdelavo metodološkega poročila, ki vključuje tudi predloge ukrepov za obvladovanje izpustov ogljikovega dioksida.

Zagotovilo za trajnostni razvoj so ljudje

»Ko se začnemo zavedati, da delujemo z naravo in ne proti njej, izbiramo do okolja prijazne tehnološke rešitve in pričakujemo enako od dobaviteljev, zunanjih sodelavcev in poslovnih partnerjev. Takrat sprejmemo in se tudi zavežemo, da naš odnos do okolja oblikuje našo podobo v javnosti. Začnemo pa tudi obvladovati okoljske vidike svojih dejavnosti. Okoljski standardi in zakonodaja nista zagotovilo, da bodo organizacije delovale po načelih trajnostnega razvoja. To zagotavljamo mi sami,« je za Finance povedala Barbara Koželjnik iz SIQ.

Vir: Finance