Industrijska proizvodnja januarja z minimalno rastjo, medletna rast skoraj desetodstotna

10.3.2022

industrijska proizvodnja22
Industrijska proizvodnja se je zvišala v oskrbi z elektriko, znižala pa v predelovalni industriji in rudarstvu.

V dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro je bila vrednost proizvodnje januarja na mesečni ravni višja za 17,8 odstotka, v predelovalnih dejavnostih ter rudarstvu pa se je znižala za 0,9 oziroma 0,6 odstotka.

Po skupinah proizvodov se je vrednost industrijske proizvodnje na mesečni ravni zvišala v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo (za 2,7 odstotka) in v proizvodnji izdelkov za investicije (za 0,9 odstotka). V proizvodnji izdelkov za široko porabo se je medtem znižala za 13,2 odstotka.

V medletni primerjavi, torej glede na januar 2021, je bila vrednost proizvodnje v oskrbi z električno energijo, plinom in paro višja za 29,4 odstotka, v rudarstvu za 41,3 odstotka, v predelovalnih dejavnostih pa za 7,3 odstotka.

Po skupinah proizvodov se je v medletni primerjavi vrednost proizvodnje izdelkov za vmesno porabo zvišala za 12,4 odstotka, v proizvodnji izdelkov za investicije za 8,4 odstotka in v proizvodnji izdelkov za široko porabo za 6,1 odstotka.

Po konstantni rasti industrijske proizvodnje v zadnjih letih, ki je ni izraziteje ustavila niti koronska kriza, je bila januarska skupna vrednost industrijske proizvodnje glede na povprečje leta 2015 višja za 37,3 odstotka.

Več: STA