Hitro rastoča podjetja 2017-2021

14.11.2022

Slika19

AJPES je iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, tudi letos pripravil seznam hitro rastočih podjetij za obdobje 2017-2021. Odstopanja v podatkih v primerjavi s preteklimi obdobji so v letu 2021 posledica uskladitve izločitvenega kriterija čistih prihodkov od prodaje in izločitvenega kriterija dodane vrednosti na zaposlenega z letno rastjo ter dodatnim kriterijem izločitve tistih podjetij, ki imajo negativen (podjetnikov) kapital.

 

Število vključenih podjetij: 119.632

Število hitro rastočih podjetij: 4.145

Število podjetij, ki so prvič uvrščena na seznam: 775

Število podjetij, ki ohranjajo hitro rast iz preteklih let: 40

 

Hitro rastoča podjetja predstavljajo 3,5 % vseh podjetij, zaposlujejo 12,9 % vseh delavcev v državi (71.487) in so dosegla 21,8 mrd evrov čistih prihodkov od prodaje.

Poročilo najdete tukaj.

Vir: AJPES