Gospodarstvu prek štirih razpisov 55 milijonov evrov nepovratnih sredstev

4.3.2022

evri17
Glavnina sredstev od 55 milijonov evrov je namenjenih za spodbujanje začetnih investicij na podlagi izvajanja načrta za okrevanje in odpornost.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes v uradnem listu objavilo štiri javne razpise, dva od njih v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom, v skupni vrednosti nekaj več kot 55 milijonov evrov. Glavnina sredstev je namenjenih za spodbujanje začetnih investicij na podlagi izvajanja načrta za okrevanje in odpornost.

Za javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih je namenjenih 30 milijonov evrov.

Namen razpisa je spodbujanje investicij z višjo dodano vrednostjo, povečanje deleža trajnostno naravnanih investicij, ki imajo v strukturi stroškov zelene in digitalne rešitve in izboljšujejo konkurenčni položaj podjetij, ter zmanjševanje razvojnih razlik obmejnih problemskih območij v primerjavi s preostalimi območji v Sloveniji, so sporočili z ministrstva.

Upravičenci bodo mikro, mala in srednje velika podjetja z obmejnih problemskih območij. Obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge do 29. oktobra 2025. Rok za oddajo vlog na razpis je 11. april.

Za javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih je namenjenih 20 milijonov evrov. Namen razpisa je sofinanciranje investicij v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s skupno vrednostjo upravičenih stroškov najmanj 100.000 evrov, ki izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje vlagateljev kot tudi okoljsko odgovorno ravnanje in višjo produktivnost, ob hkratnem ustvarjanju novih delovnih mest oziroma ohranjanju obstoječih.

Skupni znesek pomoči dodeljen istemu podjetju ne sme presegati 200.000 evrov, obdobje upravičenosti stroškov pa je od oddaje vloge do največ 30. septembra 2023. Javni razpis bo izvajal Slovenski podjetniški sklad, roka za oddajo vlog sta dva: 29. marec in 12. april.

Več: STA