Gospodarstvu letos na voljo več kot 640 milijonov evrov razvojnih spodbud

25.1.2022

denarna pomoc54
640,7 milijona evrov razvojnih spodbud bo namenjenih za dvig produktivnosti gospodarstva skozi zeleni in digitalni prehod ter za enakomeren razvoj slovenskih regij.

Na gospodarskem ministrstvu bodo letos različnim deležnikom zagotovili skupaj 640,7 milijona evrov razvojnih spodbud. Ta bodo po navedbah ministrstva namenjena za dvig produktivnosti gospodarstva skozi zeleni in digitalni prehod ter za enakomeren razvoj slovenskih regij. Prvi razpisi se obetajo konec tega meseca.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo letos gospodarstvu, občinam in ostalim ciljnim skupinam zagotovilo 479,2 milijonov evrov nepovratnih in 161,5 milijonov evrov povratnih sredstev, so sporočili.

Največ sredstev bo namenjenih razvoju turizma, to je 130,8 milijona evrov. Za projekte na področju podjetništva in internacionalizacije bo na voljo 117,3 milijona evrov, za spodbude raziskavam, razvoju in inovacijam 107,5 milijona evrov ter za vlaganja za večjo produktivnost in konkurenčnost 88,5 milijona evrov.

Za regionalni razvoj bo na voljo 76 milijonov evrov, za digitalizacijo v gospodarstvu, skladno z nedavno sprejeto strategijo digitalne preobrazbe gospodarstva, 56,5 milijona evrov in za lesnopredelovalno industrijo 29 milijonov evrov.

Ob tem na ministrstvu napovedujejo še 16,8 milijona evrov za energetsko učinkovitost, 12,8 milijona evrov za krožno gospodarstvo, 3,1 milijona evrov za socialno podjetništvo in 2,4 milijona evrov za področje urbanega razvoja.

Ministrstvo želi z razvojnimi sredstvi spodbuditi investicijski cikel za zeleni in digitalni prehod gospodarstva, zvišati produktivnost gospodarstva, konkurenčnost podjetij na mednarodnih trgih in prispevati k odprtju delovnih mest z višjo dodano vrednostjo. Ob tem je cilj tudi zagotoviti skladen razvoj regij.

Več: STA