Gospodarstvo zaradi energetske krize v tednu dni zaprosilo za 6,4 milijona evrov pomoči

9.11.2022

eb54d72ba19f0950cb0d 62814782

Javna agencija Spirit Slovenija je v tednu dni od odprtja spletne aplikacije za dodelitev nepovratnih sredstev za strošek nakupa elektrike in zemeljskega plina za pomoč gospodarstvu prejela 162 vlog v skupni vrednosti 6,4 milijona evrov. V postopku priprave in oddaje je še 1440 vlog, za to pa je rezervirana okvirna višina 25,1 milijona evrov.

Spirit je aplikacijo za oddajo vlog za nepovratna sredstva po zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina odprl 1. novembra, vloge pa je mogoče oddati do 15. novembra do 12. ure.

 

Pri pomoči za energetsko intenzivna podjetja je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 25 milijonov evrov oz. 50 milijonov evrov za subjekte v sektorjih ali podsektorjih, ki jih določa zakon (med drugim v proizvodnji aluminija, papirja, železa in jekla, kemikalij).

Vir: STA