Pismo Vladi RS: Gospodarstvo enotno za solidarno pomoč in sodelovanje pri obnovi in razvoju

25.8.2023

gospodarstvo enotno2

Celotno gospodarstvo, združeno in enotno, se vam želi zahvaliti za hitro ukrepanje ob katastrofi, ki je prizadela našo državo. Veseli nas tudi poenotenje in zmožnost vključujočega dialoga politike pri reševanju težav, ki jih doživljajo naši sodržavljani tako na domu kot v podjetjih.

Kot državljani smo ponosni na izjemno solidarnost, ki jo lahko opazujemo med ljudmi ter delo in pomoč vseh intervencijskih služb. Srčnost in pripravljenost na pomoč so dokaz, da lahko v težkih trenutkih združimo moči in stojimo skupaj kot enotna skupnost. Tudi gospodarstvo, skupaj z zaposlenimi v podjetjih, je takoj zagnano reagiralo v svojih domačih okoljih, kar je pokazatelj odločnosti in pripadnosti naši državi. Še posebej je bilo to vidno v prizadetih podjetjih, kjer so tako zaposleni kot vodstva solidarno stopili skupaj pri odpravljanju posledic poplav, prav tako pa so se številna podjetja že odzvala tudi s finančno pomočjo humanitarnim organizacijam ali neposredno prizadetim družinam, posameznikom in podjetjem v poplavah.

Zavedamo se, da bo pot do obnove in razvoja zahtevna in je nujno poenotenje na širši družbeni ravni. Zato vam želimo v gospodarskih organizacijah ponuditi našo pripravljenost za pomoč pri čim hitrejšem in učinkovitem odpravljanju posledic in čim prejšnji obnovi. Hkrati pa se moramo vsi skupaj zavedati opozoril znanosti in stroke glede podnebnih sprememb in posledic ter se nanje ustrezno pripraviti.

Pomembno je, da pomagamo tako posameznikom kot podjetjem, saj brez dodatne finančne pomoči ne bodo zmogli reševati nastale situacije, nadaljevati s proizvodnjo in opravljati dejavnosti, kar poleg že siceršnjih posledic predstavlja ogroženost za normalno življenje ljudi in delovna mesta. Kot že omenjeno, so se številna podjetja takoj odzvala in prispevala tako finančna kot materialna sredstva, prav tako so ponudila pomoč v obliki medsebojne izmenjave kadrov, strokovnega znanja in prostovoljstva. Zato predlagamo poseben interventen ukrep z namenom davčne razbremenitve donacij tako podjetij zaposlenim kot tudi donacij B2B (stroji, oprema, finančna pomoč). Na ta način bi lahko še dodatno spodbudil podjetja k aktivni udeležbi in prispevku v dobrobit skupnosti. Gospodarstvo je k temu zagotovo zavezano.

Zdaj je čas, da se osredotočimo na enotnost in sodelovanje vseh. V gospodarstvu želimo sodelovati pri pripravi premišljenih in dolgoročnih odločitev, ki ne bi privedle do dodatnih nepotrebnih pretresov v poslovnem okolju. Okrevanje in obnova bosta dolgotrajen proces in obenem priložnost, da skupaj ustvarimo stabilno in napredno gospodarsko okolje. Združimo se v skupnem prizadevanju za blaginjo naše države in sodelujemo pri razvoju in konkurenčnosti. Skupaj oblikujmo ukrepe, ki bodo podprli trajnostno rast in razvoj našega gospodarstva

Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, predstavniki celotnega gospodarstva se želimo srečati z vami in vašo ekipo, da skupaj oblikujemo prihodnost naše države in družbe.

gospodarstvo enotno3

POSLANO:

  • predsednik Vlade Republike Slovenije,
  • ministrice in ministri.