Gospodarski krog podpira uvedbo razvojne kapice

11.3.2021

Gospodarski krog 9

Gospodarske organizacije, ki sodelujemo v okviru Gospodarskega kroga (Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje Manager, SBC – Klub slovenskih podjetnikov in AmCham Slovenija) podpiramo uvedbo razvojne oz. socialne kapice. Z njo bo Slovenija privlačnejša za vrhunske kadre, ki so nujno potrebni za zvišanje dodane vrednosti, ki je eden izmed temeljnih ciljev naše države. Po drugi strani se soočamo z odhodom talentiranih Slovencev v tujino. Če slovenski vrhunski strokovnjaki in talenti zapuščajo Slovenijo, je to škodljivo za vse.

Večina držav v EU je prepoznalo smiselnost kapice, od tega jo je v praksi uvedlo že 19 držav članic. Poleg tega je razvojna kapica tudi korektna, saj je višina pokojnine v Sloveniji omejena. Zato je povsem smiselno, da je omejena tudi višina prispevkov.

V gospodarstvu se zavedamo zmožnosti javnih financ, zato za prvi korak razumemo, da je predlog praga za razvojno kapico postavljen pri 6.000 evrih bruto.

Vendar to ne bo dovolj, saj bodo s tem še vedno zelo obremenjene plače visoko strokovnih, najbolj produktivnih zaposlenih. Zato bi bilo nujno, da prag za razvojno kapico v nekaj letih postopoma znižamo do 2,5-kratnika povprečne plače v državi, nekje na 4.600 evrov bruto. V tem primeru, torej primeru nižjega praga, bi bila po drugi strani lahko ta kapica v veljavi samo za tiste, ki so vključeni v registrirane raziskovalne razvojne skupine.

V okviru Gospodarskega kroga smo omenjene štiri organizacije v zadnjem času še posebej poglobile svoje sodelovanje, z namenom iskanja najboljših rešitev za razvojni preboj Slovenije. Naš skupni cilj je uvrstitev Slovenije med deset najuspešnejših in najbolj zaželenih držav za življenje. Tudi zato smo danes organizacije na predsednika vlade Janeza Janšo naslovile poziv k vzpostavitvi konstruktivnega in rednega dialoga pri najpomembnejših razvojnih vprašanjih Slovenije. Prva v vrsti je debirokratizacija, ki jo razumemo kot temelj vitke in prijazne države.