Gospodarski krog podpira predlagane spremembe Zakona o dohodnini

14.12.2021

Gospodarski krog3
Gospodarski krog podpira predlagane spremembe Zakona o dohodnini, ki so korak dlje k ugodnejšemu poslovnemu okolju in k večji blaginji prebivalk in prebivalcev.

Državni zbor bo danes nadaljeval obravnavo predloga novega zakona o dohodnini, ki ga v gospodarskih organizacijah, ki se povezujemo v Gospodarskem krogu, podpiramo.

V primerjavi z ostalimi evropskimi državami je delo v Sloveniji posebej visoko obremenjeno, kar vpliva na konkurenčnost in gospodarstvu otežuje doseganje višje dodane vrednosti, predvsem na račun visoke obremenitve najbolj produktivnih. Razbremenitev plač z višjo dohodninsko olajšavo bi pomenila višje neto plače za vse (v vseh dohodninskih razredih), kar bi pozitivno vplivalo na potrošnjo, pomenilo bi višjo gospodarsko rast in spodbudilo delovno aktivnost prebivalstva. Hkrati bi predlagane rešitve pripomogle k zadrževanju zaposlenih, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost. Pozitivno ocenjujemo tudi spremembe na področjih nagrad za poslovno uspešnost, obdavčitve dohodkov iz kapitala in oddajanja premoženja v najem.

V Gospodarskem krogu tudi menimo, da so predlagane spremembe korak dlje k ugodnejšemu poslovnemu okolju in k večji blaginji prebivalk in prebivalcev.