Gospodarska klima se krepi

24.2.2021
27366

Gospodarska klima je bila februarja 2021 na mesečni ravni višja za 3,3, na letni ravni pa nižja za 8,1 odstotne točke.

Gospodarska klima tretjič zapored višja 

Kazalnik gospodarske klime je bil v februarju 2021 (−3,6 odstotne točke) za 3,3 odstotne točke višji kot v januarju 2021 (−6,9 odstotne točke), od dolgoletnega povprečja pa je bil za 2,4 odstotne točke nižji.

K zvišanju vrednosti kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni so prispevali vsi kazalniki, razen kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih. Kazalnik zaupanja potrošnikov je k dvigu prispeval 1,6 odstotne točke, kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih 1,2 odstotne točke, kazalnik zaupanja v trgovini na drobno 0,3 odstotne točke in kazalnik zaupanja v gradbeništvu 0,2 odstotne točke. Vpliv kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bil negativen (za 0,1 odstotne točke).

Gospodarska klima na letni ravni še vedno nižja

Kazalnik gospodarske klime je bil v februarju 2021 za 8,1 odstotne točke nižji kot v februarju 2020. 

Na znižanje vrednosti tega kazalnika na letni ravni so vplivali trije kazalniki, med temi najbolj kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 5,9 odstotne točke); sledila sta kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 2,4 odstotne točke) in kazalnik zaupanja med potrošniki (za 1,5 odstotne točke). Pozitivno sta na letno vrednost tega kazalnika vplivala kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (1,6 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (0,1 odstotne točke).

 

Vir: SURS