Gospodarska klima boljša že četrti mesec zapored

24.3.2021

gospodarska klima

Marčevska gospodarska klima je bila boljša tako na letni kot na mesečni ravni. Kazalnik gospodarske klime je bil -1,1 odstotne točke, s čimer je bil 2,2 odstotne točke višji kot v februarju, glede na lanski marec pa je bila višja za tri odstotne točke. Spomnimo, marec je bil lani še kar stabilen pri gospodarski klimi, aprila pa je sledil rekorden upad.

Na mesečni ravni so na zvišanje kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni vplivali kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za dve odstotni točki), v gradbeništvu (za 0,3 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 0,3 odstotne točke) in v storitvenih dejavnostih (za 0,1 odstotne točke). Vpliv kazalnika zaupanja med potrošniki je bil negativen (za 0,4 odstotne točke). Na letni ravni pa so na gospodarsko klimo pozitivno vplivali predvsem kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 7,4 odstotne točke), pozitivno je nanjo vplival še kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,5 odstotne točke).

Zaupanje v trgovini, gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih višje

Predelovalne dejavnosti: Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih se izboljšuje že od lanskega aprila in se je izboljšal tudi tokrat. Glede na februar je bila njegova vrednost višja za pet odstotnih točk, od dolgoletnega povprečja za deset in od vrednosti v lanskem marcu za 18 odstotnih točk. Izboljšali so se vsi kazalniki, razen pričakovano skupno povpraševanje, katerega vrednost se je nekoliko znižala (za eno odstotno točko).

Trgovina na drobno: Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno je od jeseni 2020 upadal, zadnja dva meseca pa se je njegova vrednost dvigala. V marcu je bil za sedem odstotnih točk višji kot prejšnji mesec, medletno pa je bila vrednost kazalnika še vedno nižja (za 16 odstotnih točk), prav tako od dolgoletnega povprečja (za 22 odstotnih točk). Glede na februar se je izboljšala večina kazalnikov stanj in pričakovanj. Izjemi sta bila kazalnika pričakovani poslovni položaj in pričakovana skupna nabava.

Gradbeništvo: Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila v marcu za šest odstotnih točk višja kot v februarju, od vrednosti v lanskem marcu pa je bila višja za deset odstotnih točk, od dolgoletnega povprečja pa kar za 25 odstotnih točk. Trend naraščanja kazalnika zaupanja se nadaljuje. K zvišanju kazalnika zaupanja v gradbeništvu sta prispevala kazalnika skupna naročila in pričakovano zaposlovanje (za sedem oziroma štiri odstotne točke). Prav tako so se zvišali tudi kazalniki poslovno stanje, pričakovane cene, (sedanje) cene, pričakovana naročila ter nekoliko tudi zagotovljeno delo.

Storitvene dejavnosti: Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila marca enaka kot mesec prej, hkrati pa za devet odstotnih točk nižja od vrednosti marca lani in za 13 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja. Rast zaupanje v tej panogi se je tako po dveh mesecih ustavila. Od kazalnikov, ki sestavljajo kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih, sta se zvišala kazalnik povpraševanje in poslovni položaj (za 6šest oziroma za tri odstotne točke), vendar je to zvišanje izničilo znižanje kazalnika pričakovano povpraševanje (za devet odstotnih točk) in tako je vrednost kazalnika zaupanja ostala enaka vrednosti iz prejšnjega meseca. Vrednosti preostalih kazalnikov so se zvišale.

Vir: Finance