Gospodarska aktivnost se je proti koncu leta večinoma še naprej umirjala, gospodarska klima se je nekoliko izboljšala, a ostaja nižja kot pred letom

17.1.2023

csm 1 Kratkorocni kazalniki gospodarske aktivnosti v Sloveniji novica c6cac5a722

Tudi v zadnjem lanskem četrtletju se je v večini dejavnosti nadaljevalo ohlajanje gospodarske aktivnosti. Prihodka v trgovini in ostalih tržnih storitvah sta se oktobra zmanjšala. Tudi izvoz blaga v države EU se je nadalje zmanjšal, počasna krepitev aktivnosti predelovalnih dejavnosti iz prejšnjih četrtletij se je novembra ustavila. Vrednost gradbenih del pa se je do novembra medletno močno okrepila. Potrošnja gospodinjstev je proti koncu leta po naši oceni ostala podobna kot v predhodnem četrtletju. V zadnjem četrtletju lanskega leta se je finančni položaj gospodinjstev malenkost poslabšal, pri najranljivejših pa so zmanjšanje kupne moči blažili ukrepi države za zmanjšanje draginje. Ohlajanje gospodarske aktivnosti v večini dejavnosti, visoke cene energentov in razmeroma toplo vreme so v zadnjih dveh mesecih leta imeli za posledico nižjo porabo zemeljskega plina in elektrike kot v primerljivem obdobju pred letom dni. Gospodarska klima se je decembra drugi mesec zapored nekoliko izboljšala. Ostaja sicer precej nižja kot pred letom, a je bila razlika do vrednosti pred letom dni najnižja v zadnjih sedmih mesecih. Po naši oceni so k temu izboljšanju prispevali tudi ukrepi za blažitev draginje za gospodinjstva in podjetja, pomoč podjetjem ter zmanjšanje negotovosti glede dobav energentov to zimo. Rast števila delovno aktivnih se je oktobra nadaljevala, še posebej v gradbeništvu ob nadaljnjem pomanjkanju delovne sile, število brezposelnih pa je bilo ob koncu leta za okoli petino nižje kot leto prej. Inflacija se je decembra nekoliko okrepila (na 10,3 %), predvsem zaradi višje rasti cen nekaterih storitev, sicer je lani k inflaciji največ prispevala rast cen hrane.

Več poudarkov aktualnega Ekonomskega ogledala boste našli na povezavi