Finance: Kakšna bodo nova pravila pri nagrajevanju z opcijami

3.7.2023

Po poročanju Financ so na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport spisali predlog sprememb zakona o udeležbi delavcev pri dobičku, deloma pa tudi predlog sprememb zakona o dohodnini. Bistvo predloga naj bi bilo, da opcijsko nagrajevanje z delnicami oziroma deleži v podjetju za zaposlene, tudi za vodilne delavce, ki imajo pogodbo o zaposlitvi, do določene višine ne bo več boniteta. Torej ne bo obdavčena z dohodnino in prispevki za socialno varnost, temveč samo z davkom na kapitalski dobiček.

Po novem bi po neuradnih informacijah lahko veljalo naslednje:

  • če podjetje zaposlenega nagradi v delniških opcijah oziroma opcijah za nakup deležev, se nagrada ob unovčitvi opcije, torej ob nakupu delnic z diskontom, ne obdavči ne z dohodnino ne s prispevki, do zdaj se torej ne plača davka;
  • za to, da opcija ni boniteta, torej ni obdavčena z dohodnino in prispevki, bodo morali sicer biti izpolnjeni določeni pogoji: nagrajenec bo moral biti v podjetju zaposlen, višina nagrade za vse pa ne bo smela presegati 33 odstotkov letne mase plač;
  • drugače kot za drugi dve vrsti nagrade iz zakona o udeležbi delavcev pri dobičku (v denarju ali v delnicah, po novem predvidevajo tudi v deležih) bodo z opcijami lahko nagrajeni tudi vodilni delavci, torej tudi direktorji oziroma predsedniki uprav, a samo, če imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in nimajo dogovorjene druge vrste nagrajevanja;
  • ko bo nagrajenec deleže ali delnice iz opcijske pravice prodal, pa bo plačal davek na kapitalski dobiček. Davčna osnova bo razlika med prodajno in nakupno ceno delnice z diskontom. Davek bo torej 25-odstoten in se bo z leti imetništva nižal (po 15 letih se davka ne plača).

Več: Finance