Finance: Če Nemčija kihne, se Slovenija prehladi

26.9.2021

Nemcija4

Gospodarski analitiki ocenjujejo, da volitve v Nemčiji in sestava nove vlade ne bodo prinesli velikih sprememb. Glavni ekonomist pri GZS Bojan Ivanc je za Finance ocenil: »Nemško gospodarstvo zna uveljavljati svoje interese nasproti domači politiki, zato izključujem kratkoročne velike zasuke na področju davkov ali javnih financ.«

Nemčija je najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica Slovenije, saj menjava s to državo obsega skoraj petino celotne slovenske blagovne menjave. Leta 2020 je slovenski blagovni izvoz v Nemčijo znašal 5,93 milijarde evrov, slovenski uvoz iz Nemčije pa je dosegel 5,08 milijarde evrov. V večini minulih let je Slovenija več blaga v Nemčijo izvozila, kot ga od tam uvozila. Ker med izdelki, ki jih Slovenija izvozi v Nemčijo, ne prevladujejo končni izdelki - večino, okoli 60 odstotkov izvoza v Nemčijo sestavljajo proizvodi za vmesno porabo - to odslikava veliko navezanost Slovenije na nemško industrijo.

Ob tem je Nemčija tudi največja tuja naložbenica pri nas.

Več v Financah