Evropski parlament za borzna podjetja uvedel spolne kvote

22.11.2022

21699 original3

Evropski parlament je sprejel direktivo o zastopanosti žensk v upravnih odborih. Njen cilj je uvesti pregledne postopke zaposlovanja v podjetjih, da bodo do konca junija 2026 ženske zasedale vsaj 40 odstotkov delovnih mest neizvršnega direktorja oziroma 33 odstotkov vseh direktorskih položajev. Vsa velika podjetja (z več kot 250 zaposlenimi) v Evropski uniji, ki kotirajo na borzi, bodo tako morala do julija 2026 sprejeti ukrepe za večji delež žensk na vodstvenih položajih. Prav tako bodo morala vsako leto posredovati podatke o zastopanosti spolov v upravnih odborih, ki bodo javno dostopni.

Če podjetje cilja ne doseže, mora navesti, kako ga namerava doseči v prihodnje. Za podjetja, ki ne izvajajo odprtih in preglednih postopkov imenovanja, morajo države članice oblikovati pravila za učinkovite, odvračilne in sorazmerne kazni, kot so globe. Če upravni odbor, ki ga je imenovalo podjetje, krši načela direktive, ga lahko sodni organ razpusti.

Več na Financah