Evropski parlament sprejel direktivo o načelu enakega plačila za enako delo

9.6.2023

cf11b3f20e3d67835224e7f80e1cebe3

Evropski parlament je maja sprejel Direktivo o krepitvi uporabe načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske s preglednostjo plačil in mehanizmi za izvrševanje, ki jo bodo morale države članice do 7. junija 2026 implementirati v nacionalne zakonodaje. Glavni namen sprejete direktive je večja preglednost in učinkovito uveljavljanje načela enakega plačila za ženske in moške ter izboljšanje dostopa do pravnega varstva za žrtve diskriminacije pri plačilu.

Nekatere glavne rešitve, ki jih prinaša direktiva: delodajalci bodo morali v objavi prostega delovnega mesta ali pred zaposlitvenim razgovorom navesti podatke o začetni višini plače ali njenem razponu; delavci bodo imeli pravico od delodajalca zahtevati informacije o svoji individualni ravni plače in povprečni ravni plače, razčlenjeni po spolu, za kategorije delavcev, ki opravljajo enako delo ali delo enake vrednosti. Ta pravica bo veljala za vse zaposlene ne glede na velikost podjetja; delodajalci z najmanj sto zaposlenimi bodo morali objaviti informacije o razlikah v plačah med ženskami in moškimi. V prvi fazi bodo delodajalci z najmanj 250 zaposlenimi poročali vsako leto, delodajalci s 150 do 249 zaposlenimi pa vsaka tri leta. Po petih letih od prenosa direktive bodo morali vsaka tri leta poročati tudi delodajalci s sto do 149 zaposlenimi. Kadar bo poročanje o plačah pokazalo vsaj petodstotno razliko v plačah med spoloma in kadar delodajalec te razlike ne bo mogel utemeljiti na podlagi objektivnih dejavnikov, nevtralnih glede na spol, bodo morali delodajalci v sodelovanju s predstavniki delavcev opraviti oceno plač.

Delavci, ki bodo diskriminirani pri plačilu zaradi spola, bodo upravičeni do odškodnine, vključno s polno povrnitvijo bonusov ali plačil. Če delodajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti glede preglednosti, bo moral dokazati, da ni bilo diskriminacije glede plač. 

Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti se je odzvalo, da bodo pri prenosu rešitev v slovenski pravni red spoštovali predvideni rok in samo vsebino direktive.

Povezava do direktive: tukaj