Evropska komisija sprejela predlog direktive za trajnostno in odgovorno ravnanje podjetij

24.2.2022

Evropska komisija2
Nova pravila bodo zajemala podjetja v EU z več kot 500 zaposlenimi in več kot 150 milijoni evrov čistega prihodka.

Evropska komisija je včeraj sprejela predlog direktive o primerni skrbnosti podjetij glede trajnosti, katere cilj je spodbujati trajnostno in odgovorno ravnanje podjetij v vseh globalnih verigah vrednosti. Nova pravila bodo zajemala podjetja v EU z več kot 500 zaposlenimi in več kot 150 milijoni evrov čistega prihodka, so sporočili iz Bruslja.

Pravila bodo zajemala tudi družbe z omejeno odgovornostjo, delujoče v opredeljenih sektorjih z velikim učinkom, ki imajo več kot 250 zaposlenih in čisti prihodek v višini 40 milijonov evrov in več po vsem svetu. Za te družbe se bodo pravila začela uporabljati dve leti pozneje kot za prvo skupino skupino podjetij.

Pravila veljajo tudi za podjetja izven EU, ki pa so dejavna v EU in katerih zgornji prag prometa je usklajen s prvima dvema skupinama podjetji ter ustvarjen v EU.

Mala in srednje velika podjetja niso neposredno vključena v področje uporabe tega predloga, so poudarili v sporočilu za javnost.

Da bi podjetja izpolnila dolžnost primerne skrbnosti podjetij, morajo v politike vključiti primerno skrbnost, opredeliti dejanske ali morebitne škodljive vplive na človekove pravice in okolje, preprečiti ali ublažiti morebitne vplive, odpraviti ali čim bolj zmanjšati dejanske vplive, vzpostaviti in vzdrževati pritožbeni postopek, spremljati učinkovitost politike in ukrepov primerne skrbnosti ter o primerni skrbnosti obveščati javnost.

"Konkretneje to pomeni, da bo v mednarodne konvencije vključeno učinkovitejše varstvo človekovih pravic. Delavci morajo na primer imeti dostop do varnih in zdravih delovnih pogojev. Podobno bo ta predlog omogočil izogibanje škodljivim vplivom na okolje v nasprotju s ključnimi okoljskimi konvencijami," so zapisali.

Nacionalni upravni organi, ki jih imenujejo države članice, bodo odgovorni za nadzor nad temi novimi pravili in lahko v primeru neskladnosti naložijo globe. Poleg tega bodo žrtve kršitev imele možnost vložiti odškodninsko tožbo, ki bi se ji bilo mogoče izogniti z ustreznimi ukrepi primerne skrbnosti, so še pojasnili.

Vir: STA